Denna artikel beskriver hur man skapar en speciell Rating scale för att användas i en Evaulerings fråga (en eller flera EPA frågor).


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn Rating scale

 • Gå till Forms/Rating scales


Ett fönster öppnas upp som innehåller en lista med de Rating scales som finns i systemet. Man kan se;

 1. vilket ID de har (viktigt att ha, om man planerar att importera Evaulation questions)
 2. När de skapades
 3. Om de är möjliga att editera eller inte (beror på om de redan är kopplade till en Evalueringsfråga eller ej)


 • Klicka på knappen, Create newSkapa en Rating scale

 • Fyll i namnet under Name (typ EPA version 1)
 • Type Ordinal eller Interval, välj Ordinal


Notis: 

An ordinal variable is one where the order matters but not the difference between values.

An interval variable is one where the difference between two values is meaningful. • Välj Response mode: Discrete categories
 • Lägg sedan till Kategorier (som finns under Lista med Val). Tryck på +Add knappen under Categories
 • För varje ny Kategori, tryck på knappen +Add (använd listan i slutet av artikel)
 • Om man vill flytta ordningen så tar man tag i handtaget med tre streck och drar upp/ned.
 • Om man vill ha med Headings så kan man slå på det på kugghjulsikonen. Headings innebär att texten enbart syns när man hovrar över kategorin, dvs syns enbart när man vill läsa hela texten.
 • När alla kategorier är inmatade klickar man på Save knappen.


Skapa poäng

 • Klicka på kugghjulsikoen och välj Edit numeric value
 • Skriv in poäng för de olika stegen
 • Tryck på knappen Save (om du gjort allt annat enligt artikeln ovan)Notis: Man kan skriva ut hela beskrivningen men som ett alternativ, för att det skall fungera på mobil och andra mobila enheter, så kan man skriva en förkortning och lägga den hela texten som en "mouse over".


Lista med Val för EPA


Value

Heading Rating scale

Hint for (selector) found under Evaluation Question Settings

H

Utfördes av handledaren

Handledare utförde stora delar av momentet eller studenten har agerat utan att konsultera handledare när tydligt behov fanns för detta och har orsakat skada eller riskerade att orsaka skada

MH

Utförde med vägledande handledning

Studenten utförde momentet efter att det demonstrerats av handledare eller behövde få omfattande instruktioner från handledare innan och/eller under utförandet av momentet. Handledare behöver genomföra vissa delar av momentet

DS

Utförde delvis självständigt

Studenten utförde momentet men behövde viss hjälp praktiskt eller via instruktioner från handledare för att kunna genomföra momentet

 

S

Utförde självständigt med förväntad skicklighet

Studenten utförde självständigt på den nivå som förväntas av studenten vid examen sökte bekräftelse från handledare när så är lämpligt innan och under utförandet av momentet

SS

Utförde självständigt med stor skicklighet

Studenten utförde momentet självständigt med en skicklighet som överstiger förväntad nivå vid examen