EPA

An Entrustable Professional Activity is a key task of a discipline (i.e. specialty or subspecialty) that an individual can be trusted to perform in a given health care context

EPA - Allmän information (SWE)
Denna artikel beskriver i korthet vad man behöver tänka på för att börja användandet av EPA kopplade till formulär. TABLE OF CONTENTS Komponenter som ...
Wed, 15 Dec, 2021 at 7:50 PM
EPA - Att använda EPA (SWE)
Denna artikel förklarar hur man skapar/arrangerar tagg strukturer för sina EPA listor. Artikeln innehåller också två listor, en lista med EPA och en lista E...
Mon, 13 Dec, 2021 at 4:58 PM
EPA - Blueprint setup (SWE)
Denna artikel redogör för hur man skall gå tillväga för att använda blueprint modulen för att göra rätt förutsättningar för att skapa en miljö för att an...
Mon, 28 Feb, 2022 at 1:29 PM
EPA - Rating scale för EPA (SWE)
Denna artikel beskriver hur man skapar en speciell Rating scale för att användas i en Evaulerings fråga (en eller flera EPA frågor). TABLE OF CONTENTS ...
Wed, 15 Dec, 2021 at 7:48 PM
EPA - Skapa en Evalueringsfråga (SWE)
Denna artikel förklarar hur man skapar en Evalueringsfråga, för att senare kunna användas som en komponent i ett större formulär. En evalueringsfråga kan ma...
Wed, 15 Dec, 2021 at 8:09 PM
EPA - Import av Evalueringsfrågor (SWE)
Denna artikel förklarar hur man importerar Evalueringsfrågor med hjälp av Excel-fil Man måste ha gjort en(eller flera) Rating Scales innan man gör import, ...
Wed, 4 May, 2022 at 10:59 AM
EPA - Skapa ett evauleringsformulär (SWE)
Denna artikel beskriver hur man skriver ett evalueringsformulär, innehållande ett antal EPA evaulerings frågor, för att användas i en kurs. TABLE OF CON...
Wed, 15 Dec, 2021 at 8:24 PM
EPA - Lägga in studenter i en kurs (SWE)
Denna artikel förklarar hur man får in studenter i ett kurstillfälle Importera Studenter Klicka på kurs tillfället  Välj Student tabben  ...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:05 PM
EPA - Lägga formulär på kurs (SWE)
Denna artikel visar hur man gör ett Evalueringsformulär tillgängligt för en kurs, som innehåller studenter. Detta innebär att om man gör formuläret tillgäng...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:06 PM
EPA - exempel på ett formulär (SWE)
Denna artikel visar på hur en praktisk användning av ett EPA formulär kan se ut då man använd komponenterna i Ortrac. TABLE OF CONTENTS Färdigt formul...
Wed, 15 Dec, 2021 at 7:53 PM