Denna artikel beskriver hur man skriver ett evalueringsformulär, innehållande ett antal EPA evaulerings frågor, för att användas i en kurs.


TABLE OF CONTENTSSkapa ett formulär


 • Gå till vänstermenyn och välj Evaluation Forms
 • Välj Browse
 • Klicka på knappen Create new formTvå fönster visas:

 • Form fields
 • Form settings


Form fieldsI detta fönster skapas formuläret, genom att man lägger till objekt enligt listan nedan:

 • Text fields
 • Drop downs
 • File upload
 • Evaluation question
 • Rich text info
 • Separator (creating sections)Evaluation question


Detta objekt kan användas till avancerad bedömning då den är spårbar(taggar) och kan återanvändas i andra formulär. Frågorna du får välja från måste finnas i din Evaluation form databas. Dessa frågor taggas i Blueprint modulen och kan alltså användas för strukturerad analys.För att lägga till en fråga så får man klicka på checkboxen framför frågan och trycka på knappen Add to form i menyn till höger. Här kan man alltså välja fler EPA frågor för att skapa ett vettigt formulär för en kurs.Rich text info


Detta  objekt lägger in en textfråga. Du anger titel(Title) , hur många rader(Type) samt om detta objekt skall vara obligatoriskt att svara på (Required).File upload


Detta  objekt lägger in en möjlighet att ladda upp en fil till formuläret. Du anger titel(Title) samt om detta objekt skall vara obligatoriskt att svara på (Required).Separator


Detta objekt fungerar som en avskiljare mellan olika delar i formuläret. Ett steck läggs in i formuläret.


Preview form


Tryck på knappen  Preview button för att se formuläret som det visas för användaren.


 

Editera objekt


För varje skapat objekt har man tre olika saker du kan göra med detta:

 • Editera objektet (Penn ikonen)
 • Flytta objektet till en annan plats (Tre streck iconen)
 • Ta bort objektet (Kryss ikonen)Form settingsDenna menu kontrollerar formuläret på en något högre nivå

 • Namngivning av formulär (Name)
 • Vilken kontext den skall visas (Available for) vilket kurstillfälle(n) skall den användas i.
 • Status på objektet (Status): Draft (arbetsläge)|Listed (tillgänglig) |Hidden (publicerad men gömd bara skaparen av fomuläret kan de den för att användas t ex i ett DOPS formulär, alltså ett lärarnavänds formulär.

Save


Tryck på knappen Save när ändrngarna skall sparas.