Denna artikel förklarar hur man får in studenter i ett kurstillfälle


Importera Studenter

 • Klicka på kurs tillfället •  Välj Student tabben  • Importera in en lista med kandidater, genom att klicka på knappen Add Students, i dropdown menyn som dyker upp så väljer man Import from Excel/CSV.
 • Ett browser fönster kommer upp och där väljer man sin Excel-fil.Excelfilen skall ha följande kolumner, de som:

 • måste finnas är de tre första (First name, Last name samt E-mail)
 • de andra tre kolumnerna (Photo ID, Candidate ID, Organisation ID) är bra att ha

om man vill jobba med Candidate id (alltså anonyma Studenter, Photo ID om man vill vara extra säker om man använder Candidate ID för att få en okulär konfirmering på att rätt student står framför dig. Organisations ID är ett annat sätt att vara "anonym" men kanske med ett ID både bedömare och student känner till).

För att bilder skall fungera som import så bör de ligga på en bildlagringstjänst, typ Sharepoint eller en service liknande https://imgur.com/


Information i denna fil visas inte för bedömaren (bara Candidate ID och bild). Organisatör kan se resten av infon i Manage Users sektionen.


 • När Excellistan med Studenter valts så får man matcha kolumner med logiska objekt i systemet.
  1. Länka första kolumnen med drop down objektet First Name och fortsätt så till alla kolumner har en koppling
  2. Ta bort första raden i Excel filenom det finns en Header
  3. Tryck på knappen Perform Import