Denna artikel visar på hur en praktisk användning av ett EPA formulär kan se ut då man använd komponenterna i Ortrac.


TABLE OF CONTENTS


Färdigt formulär


Här kan man se hur formuläret ser ut då det är klart för att tas i drift i Ortrac. Den vänstra delen av bilden gestaltar själva formuläret medan den högra delen visas vilka dynamiska inställningar som finns att tillgå för formuläret.Komponenter i formulärsdelen


Vi skall nu titta på de detaljer som bygger upp ett formulär för klinisk praktik med kopplingar till EPA element.


1. Eventväljaren

 • Är formuläret publicerat och gjorts tillgänglig till ett eller flera kurstillfällen, då kan man välja dem här

2. Studentväljaren

 • Är en student tillagd till det kurstillfälle som valts kan man välja dem här. 
 • Beroende på hur det står på Settings menyn finns det alternativ att man kan välja flera elever samtidigt

3. Beskriva tillfället och aktiviteter

 • Detta är en textkomponent i själva formuläret.
 • Använd denna informationsruta för att skapa en bild av vad som förväntas av studenten

4. Evaleringsfrågor

5. Rating scale

 • Rating scale behövs skapas första gången den används
 • I det här fallet består Rating scalen av värdena: Ej utvärderat, Ej utvärderat, Observerande, Tillsammans, Kompletterande, Utan komplettering.

6. Kommentar

 • Man kan som bedömmare lägga till en kommentar till varje evalueringsfråga, under pågående utvärdering.
 • Kommentarsfunktionen (klicka på Comment) skapas automatiskt då man lägger till Evalueringsfrågan till formuläret.

7. Feedback som fritext

 • Här är ytterliggare en komponent som man lägger till i formuläret, ett fritextsfält för kommentarer.


Submit Evaluation

För att spara en utvärdering så trycker man på knappen Submit Evaluation. Det ifyllda formuläret går då att finna under tabben Submissions.Komponenter i Settingsdelen


Det finns ett antal inställningar som gör att man kan använda formuläret på olika sätt, som man kontrollerar via denna menyn, Settings.


8. Namn på formulär

 • Namnet på formuläret bör beskriva situationen, då det kan bli många formulär att välja på, på ett universitet.

9. TIllgänglighet

 • Denna dropdownmeny gör att man kan välja vilka kurstillfällen (en eller flera) som formuläret skall vara tillgängligt för.

10. Studentval

 • Dessa val är följande:
  • Single=en elev kan väljas i taget 
  • Multiple=då kan man välja flera elever samtidigt (fylla i åt flera)

11. Status på formuläret

 • För att formuläret skall kunna användas så måste det vara publicerad (medan man skapar formuläret så är det i ett Draft-läge, där det endast kan ses av författaren)

12. Tag inställningar

 • Här man man se vilka taggar man kan sätta på den är bedömningen. I detta fall finns det fyra kategorier. De olika symbolerna betyder följande:
  • Stopskylt = används inte
  • Checkbox = tagggruppen är användbar, men frivillig
  • Stjärnan = tagggruppen är användbar, och obligatoriskt

Förändringar

Man kan göra inställningar medan man använder ett publicerat formulär, gör man ändringar så trycker man på knappen Save.