Denna artikel visar hur man gör ett Evalueringsformulär tillgängligt för en kurs, som innehåller studenter. Detta innebär att om man gör formuläret tillgängligt för kursen så får också studenterna tillgång till det.


Hitta formulär


  • Gå till vänstermenyn och välj Evaluation forms/Browse
  • Klicka på ett formulär i listan
Lägga formulär till kurs


  • I högermenyn så finns det ett fält, Available for... välj kursen eller flera kurser där formuläret skall vara tillgängligt för studenter
  • Kolla också att Status är satt till Published
  • Klicka på knappen Save


Nu kan eleverna hitta detta formulär under denna kurs som valdes.