Denna artikel beskriver rättigheterna som rollen lärare har i Ortrac


TABLE OF CONTENTS


BLUEPRINTING

Access blueprint reportsXTillgång till blueprinting-menyn med rapporter


EXAMADMIN


View all eventsX
Readonly-access till alla kurstillfällen (som limited, fast man behöver inte ha ett uppdrag på kurstillfället)
View candidatesXExplicit tillgång till studentlistan om man inte redan har det av andra skäl. Behövs om man inte har EditEvent


FORMSADMIN


Edit student evaluations (own)X
Möjlighet att redigera en inlämnad formulärbedömning (om man själv är bedömande lärare)


TRAINER


View student performanceX
Möjlighet att se hur det går för studenter, t.ex. öppna deras dashboard, men styr även att t.ex. submissions-listor på formulär visar alla studentbedömningar och inte bara dem man själv har lämnat in.
Evaluate studentX
Möjlighet att göra en formulärbedömning av en student.