Denna artikel beskriver hur man hittar i portfolio menyn, inställt för en student.


TABLE OF CONTENTS


Menyer


I portfolio menyn får man följande menyer i den vänstra menyn:

 • Portfolio (innehåller alla dina interaktiva objekt för ditt kurstillfälle)
 • Classic dashboard (den vanliga student dashboarden - tidigare standard i Ortrac)
 • Content (all information från alla moduler i kursen)
 • Quizzies (alla quizzar från alla moduler i kursen)
 • Forms (alla forms från alla moduler i kursen)
 • Exams (alla examinationer från alla moduler i kursen) 
 • Assignments (alla assignments/uppgifter från alla moduler i kursen) 
 • Goals (dina mål för kursen, både officiella och egna noteringar)
 • Personlig info menyPortfolio

Under portfolio finns det två undermenyer:

 • Overview (en samlad vy över alla komponener på kursen)
 • Module overview (en lista med snabbval till moduler, om de finns)Overview vyn

 • Informationsrutan högst upp, är länkad till den generella kursinformationen (den publika kursinformationen)
 • Moduler, de gröna boxarna innehåller logik för denna modul, om alla obligatoriska moment är klarade så får modulen en grön checkbox). Här finns också en länk till informationen för modulen. Det finns också en startknapp för att gå till modulen.
 • Entire course rutan - kan ha länkade informationscontent och en knapp där man kommer till en vy med alla aktiva komponenterCourse overview sidanModule vyn


Snabblänkar för att ta sig till respektive moduls startsidaModule overview sidanModule dashboard

Denna vy är modulens huvudsida och innehåller ett antal sektioner:

 • Overview - snabblänkar till aktiva objekt som skall utföras inom ramen för modulen
 • Assignments - är tidsrelaterade uppgifter som har ett slutdatum
 • Badge (blå rutan) - visar om du klarat av modulen genom att fyllas grönt och få en checkbox
 • Components - lista med alla de objekt som skall uppfyllas för att modulen skall bli avklaradContent vyn

Här är alla informationskomponenter som tillhör Kursen/Modulen

 • Varje innehållsrad tar dig direkt till informationen och denna aktion leder till att informationen blir markerad som läst (read).Quizzes vyn

Här är alla quizzar som tillhör Kursen/Modulen.Här är alla quizzar som tillhör Kursen/Modulen

 • Varje quiz innehåller information om när den skapades, ditt bästa score samt dina antal försök
 • De två sista ikonerna på raden, gör att du kan titta på dina tidigare resultat och göra ett nytt försök
 • Klicka på raden pch du tas direkt till quizzen.

Take a quiz

 • Klicka på startknappen för att göra quizzenKontroller för quiz:

 • Välj ett alternativ
 • Klicka på bild för att förstora
 • Textstorlek (+/- 100 %)
 • Navigering mellan frågor
 • Bokmärke på fråga
 • Finish knapp för att avlsutaPast attempt

 • På respektive rad ser du din score och 
 • om du klickar på raden ser du detaljer av dina svarForms vyn

Här är alla quizzar som tillhör Kursen/Modulen.


 • Varje form innehåller information om den är ifylld (N gånger) 
 • De två sista ikonerna på raden, gör att du kan titta på dina tidigare ifyllda formulär eller göra ett nytt
 • Klicka på raden pch du tas direkt till formuläretFylla i ett nytt formulär

 • Fyll i formuläret
 • Tryck på knappen Save EvaluationTidigare ifyllda formulär

 • Varje rad innehåller detaljer från formulärets svar (klicka på kugghjulet för att förändra vad som skall visas)
 • Om du har många formulär så har du filterfunktioner för att hitta dem bättre (Include/Exclude)
 • Tryck på + tecknet för att expandera raden och få fram mer info
 • Tryck på Export-knappen för att få ut resultat i Excel (alla fält eller de fält du sökt fram med hjälp av filtren)Exams vyn

Här är alla examinationer som hittills skapats och tillhör Kursen/Modulen

 • Om du klickar på en tentamen så får du upp mer info om dennaAssignments vyn

Här är alla assignments som hittills skapats och tillhör Kursen/Modulen

 • För varje assignment ser du när den skall vara gjord och vilken status den har
 • Assignments har en dialogfunktion med läraren så status kan vara i olika lägen, beroende på feedback
 • Om du klickar på ett assignment så kommer du till själva uppgiften • Uppgiften kan ha många olika utseenden men man får ofta uppdrag i form av inlämningar, frågor att svara på osv.
 • Varje assignment har en bedömmare kopplat till sig (lärare eller en studiekamrat)
 • Varje assignment har en sista inlämningsdatum kopplad till sig.Goals vyn

Här är alla mål som en student har på kursen

 • Man kan använda dem som en privat anteckningsbok
 • De kan tidsbestämmas
 • De kan tas bort eller markera som klaraEtt mål och dess funktioner