Denna artikel beskriver i korthet skillnader mellan ett Ortrac form och ett Google Form.


TABLE OF CONTENTSGoogle Forms

Google Forms kan skapa formulär med olika komponenter och är fri att använda och levereras onlineDela ett formulär med andra och spara svaren. Formulären sparas i Google Spreadsheet  och de kan användas om och om igen, för t ex undersökningar. 


För ifyllt svar i en  Google forms komponent så blir det en ifylld cell i en Spreadsheet tabell.

För ifylld Google forms  så blir det en ifylld rad i en Spreadsheet tabell.
Du kan fylla formuläret med ett antal komponenter så som Multiple Choice, Checkboxes, Text, FIle upload och andra funktioner.Ortrac Forms

Ortrac Forms funktionen kan också skapa formulär. De liknar i formen Google Forms men har en helt annan struktur bakom.. Där Google forms olika komponenter leder till olika inmatningar i kolumner i en Spreadsheet tabell som ligger online, så är Ortrac form egentligen en  container för intelligenta komponenter, med möjlighet till en avancerad spårbarhet. 

 

Ortracs formulär kan användas både som web formulär som i app. I appen kan man dessutom lagra formulären off-line, tills man får tillgång till internet igen.
Ett Ortrac Form byggs upp, få samma sätt som ett Google forms, med olika typer av komponenter:

 • Evaluation question
 • File upload
 • Rich text info 
 • Separators

Nedan ser vi forms editorn och dess komponenter. På vänstersidan läggs komponenterna in och vilken ordning dessa skall komma i. I höger kolumnen kontrollerar man vilken/vilka kurser formuläret skall finas i, om det är tillätet att fylla i formuläret som grupp. I botten på denna sektion så kontrollerar man  eftertaggarna, hur dessa skall bete sig för studenten.Evalueringsfrågor och Rating scales


Några av sakerna som skiljer Ortrac Forms åt, gentemot Google forms är att man kan:

 • "tagga" formulären på olika sätt, ge dem "post-it" lappar med sökbar information, både som skapare av formuläret och de som använder formuläret.
 • Man kan tilldela formuläret access till olika kurser med elever
 • Man kan fylla i formulär i grupp, fast resultatet blir en enskild formulär per elev.
 • Gömma formulär från vissa kurser

En evalueringsfråga kan i sin tur bestå av olika komponenter som:

 • Single item (en fråga med med Rating scale)
 • Choice matrix (en matris med frågor men med samma Rating scale kopplad)
 • Comment only (en textfråga, utan Rating scale kopplad)

Rating scale å sin sida består i ett antal komponenter den också:

 • Discrete Values (detta blir en Muliple Choice question) 
 • Numeric vaules (kan skapa t ex en slider komponent)


Nedan ser vi editorn för evalueringsfrågor med dess komponenter. På vänstersidan namnger man frågan, bestämmer vilken response mode frågan skall ha. Här kan man dessutom "tagga" frågan via Question Banking knappen

 


Ett exempel på formulär

Nedan ser vi ett färdigskapat formulär och status är aktivt. För att veta i detalj vad alla fält gör, se artikel

 

Funktionslista

 • Alla komponenter som bygger upp ett form kan taggas och spåras, vid analys
 • Komponenter som används för att bygga upp formulär kan analyseras via Microsoft Power BI
 • EPA Beskrivningar kan användas som Evalueringsfrågor, och på så sätt användas om och om igen
 • EPA beskrivningar och EPA kan man använda genom att skapa tagg kategorier, som kan tagga komponenter i ett formulär
 • Man kan som användare göra något med ett ifyllt formulär, nämligen eftertagga det, med information som ligger nära studenten och skär genom olika formulär, och stödjer studentens portfölj.
 • Mätstickor kan användas för att kontrollera hur processen med formulär går, dels genom mängden av ifyllda formulär samt även uppnådd skalnivå i formuläret.
 • Moduler är en högre ordningens Mätsticka, denna funktion kan kombinera ett antal Mätstickor med bl a formulär men kan också innehålla resultat från Assignments, Examinationer och Quizzar.
 • Offline stöd finns för formulär, om man väljer att använda Ortrac Scholar app
 • Man kan fylla i ett formulär via web eller via app, Ortrac Scholar app 
 • Ortrac Forms kan användas för att skapa OSCE examinationer
 • Formulär kan fyllas i för en student i taget, men också för en grupp.
 • Formulär kan läggas på ett/flera kurstillfällen.
 • Formulär kan pausas från ett kurstillfälle.
 • Olika typer av sökfilter (inkludera/exkudera) gör att man kan söka på olika taggningsgrupper, eftertaggningsgrupper för att titta på sina ifyllda formulär.
 • Analysvyer för olika roller, som drivs via Power BI kan konsumeras i systemet.


Motsvarande komponenter

I denna artikel listas alla komponenter man kan skapa för ett Ortrac form (se artikel)


Spårbarhet och analys


Alla dessa komponenter tillsammans bygger upp funktionerna av ett Google Forms, alla komponenter är alltså spårbara på ett helt annat sätt, som gör att man kan göra kraftfulla analyser av hela utbildningslinjer över tid för att , t ex se var man saknar praktikplatser, hur programmål och kursmål uppfylls, starka och svaga elever. 


Koppla dina samlade data och förläng analysen till Microsoft Power BI