Denna artikel förklarar hur man skapar ett inneh(learning content).


Ett informationsobjekt(learning content) kan användas på lite olika sätt. Objektet kan t ex innehålla länkar till olika komponenter som formulär, externa länkar och ett kommentarsfält för administratörer:

 • information tilljhörande en modul
 • information tillhörande en kurs
 • ingå i assignments (inämningsuppgifter)


Objektet har också grundläggande logik kopplat till students aktivitet, nämligen om en student klickar på ett content, noterar systemet att studentent har "läst" informationen.


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • Gå till Courses/<välj ett kurstillfälle>
 • Klicka på fliken ContentSkapa ett learning content


Objektet kan innehålla följade typer av information

 • URL länk (för att använda i andra kontexter, typ mail, andra komponenter)
 • Namn
 • Status (Published and listed, för att studenter skall kunna se och använda objektet)
 • Description: själva informationen
 • Olka typer av bilagor:
  • Uppladdade filer
  • Url (länkar)
  • Iframe (andra websidor som visas i en ram)
 • Bilagor kan läggas dels på Student och dels på Administrator
 • Notisfält finns för administratörer (inte synligt för student)
 • Objektet kan taggas på samma sätt som andra objekt
 • Objektet kan också göras tillgängligt för andra kursinstanser, under Edit tags (Avilable for...)
 • Klicka på Create New knappen
 • Välj Learning contentLadda upp bilagor


 • Klicka på knappen Browse i Public view sektionen(för Student) och Admin view (för Administratörer)
 • I browse fönstret letar du fram din fil(er)
 • Klicka på  Insert knappen


mceclip3.png


Infoga länk

 • Klicka på länkikonen
 • Skriv in Url-länk
 • Skriv in Text to Display
 • Skriv in Titel
 • Välj Target (om länk skall öppnas i samma fönster eller i ett nytt)
 • Klicka på OK knappen


mceclip4.png


Exempel på ifyllt content

Här är ett färdigt exempel på ett Content objekt.


mceclip5.png


Färdigt resultat för Admin View

Här är ett färdigt exempel på Admin view för ett learning content för Administrator


mceclip6.png


Färdigt resultat för Public View

Här är ett färdigt exempel på Public view för ett learning content för Student


mceclip7.png