Denna artikel beskriver rollen VFU ansvarig i Ortrac


TABLE OF CONTENTS


CONTENTADMIN


Set form visibility / Access hidden forms
X
Kan visa dolda formulär och slå på/av ifall formulär ska visas för studenter. Lär vara föremål för förändring.


EXAMADMIN


View all eventsX
Readonly-access till alla kurstillfällen (som limited, fast man behöver inte ha ett uppdrag på kurstillfället)
View candidatesXExplicit tillgång till studentlistan om man inte redan har det av andra skäl. Behövs om man inte har EditEvent


FORMSADMIN


Edit student evaluations (own)X
Möjlighet att redigera en inlämnad formulärbedömning (om man själv är bedömande lärare)


TRAINER


View student performanceX
Möjlighet att se hur det går för studenter, t.ex. öppna deras dashboard, men styr även att t.ex. submissions-listor på formulär visar alla studentbedömningar och inte bara dem man själv har lämnat in.
Evaluate studentX
Möjlighet att göra en formulärbedömning av en student.