Denna artikel beskriver hur man gör för att skapa en quiz från en färdig examination.


TABLE OF CONTENTS

Allmän information

Quiz är ett begrepp för en enklare form av frågetestning. Man kan göra quizzar för att testa studenters kunskap genom en något mindre formell process, än en riktig examination. Man kan antigen skapa en ny quiz och samla ihop frågor från din frågebank eller också kan du skapa en quiz utifrån en färdig examination. Denna sistnämnda form gör att studenter kan träna sig på gamla tentor, precis som man gör då man tar högskoleprovet.Stänga examinationen


För att kunna göra en quiz av en använd examination så behöver examinationen vara avklarad, dvs i post processing eller completed. När detta är gjort dyker en "Create quiz"-knapp längst ner på settings/info-sidan av tentan. 

Klickar man på den så får man välja i vilket event man vill att quizzen ska skapas. När man skapar en quiz så markeras dels alla innevarande frågor som tillgängliga för quiz, och dels skapas en draft av en quiz, som liknar tentan.


 • Gå till Courses/Kurs/<kurstillfälle>
 • Klicka på Exams
 • Klicka på Examinationens namn
 • Klicka på Edit Exam knappen
 • Klicka på Close exam knappen
Ett popup fönster dyker upp:

 • Tryck på Close exam knappenSkapa Quiz


 • Gå till Exam details, där dyker Create Quiz knappen nu upp (vid problem kolla så rättigheten högst upp på sidan finns påslagen på din roll). Tryck på knappen • Ge din quiz ett namn, eller behåll examinationsnamnet och lägg till Quiz som ett Prefix, ditt val.
 • Välj vilket event som quizzen skall vara tillgänglig i, välj från drop down menyn.
 • Klicka på Create Quiz knappen för att skapa quizzen.Editera Quiz


I samband med att du skapar quizzen så får du också en möjlighet att Editera den, för mer inställningar som passar dina studenter. i så fall:

 • Klicka på Edit Quiz knappenDu hamnar nu i en editeringsmeny för quizzen, där olika inställningar kan göras.

 • URL är ett informationsfält där man ser vilken URL man kan nå quizzen på, kan t ex inkluderas i ett mail till eleven eller en Content instruktion på elevens startsida.
 • Name - här kan namnet ändras på quizzen.
 • Question order - vill du att frågorna ska komma i ordning för studenten eller ramdomizerat.
 • Feedback - beroende på syftet med quizzen så kan eleven få mer eller mindre feedback, tillbaka, ingen alls, bara antal rätt, eller alla rätt plus alla rätta svar.
 • Demo exam (inget syfte här) sätt till Disabled
 • Requre safe browser (inget syfte här) sätt till No
 • Status -när du är klar med quizzen så sätts de till Published and listedOm du växlar över till fliken Questions så har du möjlighet att editera frågor, ta bort och lägga till men detta är kanske dumt om quizzen skall återspegla den riktiga examinationen.Om du växlar över till fliken Submissions så ser man hur många gånger studenterna tagit quizzen, på det Event du gjort quizze tillgänglig.Hitta Quiz

När allt arbete är gjort med din quiz så kan det vara bra att veta var den finns placerad


 • Gå till Courses/<kurs>/<kurstillfälle>
 • Klicka på menyn Quizzes , här är placeringen av din quiz


Här kan du se vilket status den har, så att du publicerat den eller glömt den i Draftläge. Pulished behöver inställningen vara för att studenter kan börja använda den.Studentens Quiz


När di publicerat quizzen så händer det följande saker på studentens sida. Denne loggar in som vanligt i Ortrac och på startsidan Dashboard finner man att i Content sektionen har antalet quizzar nu tillökats.

 • Klicka på ringen med Quiz för att gå till quizzen ELLER gå till Content menyn i den vänstra menyn
 • Klicka på den nya quizzen i listan

Innan du kan köra igång din quiz så får studenten nu en fråga om vilken miljö quizzen skall levereras i, 

 • om du vill köra den i mobil så väljer man att ladda ned appen (Andriod/Mac)
 • eller så kör man på dator och väljr Continue in Browser
När man valt sitt sätt att köra sin app så startar quizzen och har samma navigation som de riktiga examinatioen.

Flytta sig mellan frågor matrisen till höger

 • Bookmark för frågor, nere till vänster
 • Textstorlek uppe till höger
 • Klicka på bild för att förstora
 • Tiden finns inte som en kompoent i quiz
Resultatinställningar, vad för feedback som studenten skall få, det fanns inte alls, bara sina poäng samt valet som visas här nere, studentens svar, samt rätt svar. Studentens svar markeras med en penna medan det rätta svaret markeras med en grön bock.Lycka till med quizzarna