Artikeln beskriver hur man tar bort en student från ett kurstillfälle


Du kan bara ta bort en student från ett <kurstillfälle> om det har följande inställningar:

  • är i draft mode (se status under Courses menyn), eller
  • är i published mode men med ett startdatum, satt i framtiden (se status för Starting date under <course occasion> Settings menu)


Om du behöver ta bort en student från en kurstillfälle, utför du följande steg:


  • Gå till Courses menyn
  • Välj en <kurs>
  • Välj ett<kurstilfälle>


  • Inne  i <kurstilfälle > välj Students menyn
  • Markera studenten genom att klicka i kryssrutan till vänster
  • Klicka Delete all candidates knappen