I den här artikeln beskriver hur du använder mätstickor med hjälp av själva formuläret


Ibland är du intresserad av att mäta hur många gånger ett formulär har skickats in och/eller vilken poäng du fått från formuläret.


  • Gå till Module and Measures/Modules
  • Öppna/Skapa en <module>
  • Klicka på knappen + Add component & välj Form i dropdown menyn
  • Namnge komponenten och klicka på knappen Add component
  • Klicka på den nyskapade <form component>
  • Klicka på knappen + Add items & välj Forms items från dropdown menyn
  • Välj ett formulär <form> från listan & klicka på knappen Add Selected Items  • Numbers of submissions: skriv hur många gånger som studenten skall skicka in formuläret
  • (optional) Minimum evaluation skriv vilket poängantal från formuläret skall ha  • Klicka på knappen Save changes