Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten hos Ortrac web. Den här artikeln förklarar hur du arbetar med personliga mål. Funktionen är gjord för att stödja en studerandes personliga utveckling. 


OBSERVERA: En students mål är personligna och kan aldrig nås från andra roller i systemet. Om man vill visa sina mål man satt upp för sig själv, för t ex en handledare, då får studenten visa dessa på sin inloggning


TABLE OF CONTENTS


Login/meny

 • Logga in som student
 • Gå till Goals menyn


Filter

 • Klicka till höger på skärmen, för att filtrera dina mål
  • Alla
  • Klara
  • Ej avklarade

Skapa ett mål

 • Klicka på knappen Add goal
 • Lägg till en titel
 • Lägg till ett slutdatum
 • Lägg till en beskrivning
 • Tryck Save knappen

mceclip3.png


Ditt mål sparas och dyker upp i din lista


goal_dashboard.png