Denna artikel beskriver hur en student kan ta en quiz


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • Gå till Courses/<course occasion>
 • Gå till Quizzes
 • Klicka på en <quiz>Starta en quiz

 • Klicka på knappen Start quiz
 • Svara på en fråga (klicka i ett alternativ eller skriv text, beroende på frågetyp)
 • Använd knappen Bookmark för att göra en notis om att frågan kanske skall tittas på igen (har ingenting att göra med svaret du angivit, bara att det är lättare att navigera tillbaka till frågan lättare)
 • Använd navigationspanelen till höger för att flytta dig mellan frågor i quizen.
 • Ändra textstorlek i menyn till höger, om detta behövs
 • (om bild/bilder är kopplade till frågan) klicka på bilden för att göra den störreAvsluta quiz

 • Klicka på knappen Finish quiz
 • I fönstret som dyker upp, klicka på knappen Finish examTitta på resultat

Beroende på hur quizen är konfigurerad kan man som student få resultat i form av (inga resultat, bara dina svar eller frågor och korrekta svar)

 • Titta igenom frågorna
 • (beroende på konfigureringen) så kan du få tips och länkar till material som bör läsas p