Denna artikeln beskriver hur man kan öppna, redigera och slänga sparade bedömningar.Vad är en "draft"?

Detta är en sparad bedömning, dvs ett formulär som är helt eller delvis ifyllt men som ännu inte har lämnats in. Varje objekt i listan motsvarar en sparad bedömning och förmedlar hur mycket som återstår för att bedömningen skall kunna lämnas in. 


Lämna in

Följande kriterier måste uppfyllas för att man skall kunna lämna in en bedömning:


  • Alla obligatoriska fält måste vara ifyllda 
  • Alla obligatoriska tagkategorier måste var ifyllda
  • En referens till bedömaren (handledare, lärare, student...osv) måste anges


När en bedömning har lämnats in och servern har mottagit inlämningen så raderas bedömningen från din enhet. Drafts eller påbörjade bedömningar sparas enbart på enheten och inte på servern. Därför är det viktigt att lämna in sparade bedömningar om man raderar appen från enheten.

Nyligen inlämnadeSe de senast inlämnade bedömningarna. Listan visar en vecka bakåt i tiden.

Välj kursVisar den aktuella kursen. Klicka för att ta fram kursväljaren och byta kurs.

Se profilSe din profil och konfigurera dina personliga inställningar för appen.

Redigera sparade bedömningarGenom att klicka på denna knappen så går det att radera bedömningar ur listan.

Sparade bedömningar grupperat på formulärAlla sparade bedömningar i den aktuella kursen grupperat på formulär. Klicka på ett objekt för att öppna.

Antal sparade bedömningarDen röda indikatorn visar hur många sparade bedömningar som finns i den aktuella kursen.