Denna artikel beskriver hur en kursadministratör skapar en kurs(mall) och ett antal moduler med innehållskopplingar och krav för modulen.

TABLE OF CONTENTS


Sätta upp modul i kurs

Generellt om moduler i kurs


För att skapa moduler i en kurs behöver man skapa följande struktur:

 • Ett program
 • En Kurs
 • En Module
 • Logiska komponente med villkor (AND/OR)


När väl detta är gjort kopplar man dessa till kurstillfällets fysiska aktivitererVårt exempel


För att skapa en kurs med två moduler så kan man titta på kursplanens olika krav och mål. I denna artikel kommer vi att skapa de två moduler + krav som finns under Moduler sektionen.


I detta exempel så kommer vi att skapa några enkla regler för respektive modul.


Moduler & krav


Modul 1: Medicinsk Introduktionskurs - 3 poängModul 2: Cirkulation och respiration - 10 poängSkapa Kurs


Innan du kan skapa moduler, skapa en kurs.

 • Gå till Blueprining/Program layout
 • Klicka på <ett Program>
Skapa moduler


Gå till din kurs och skapa moduler:

 • Välj Courses/<kursen> • Klicka på knappen Add module
 • Namnge modulen
 • Välj And som Component operator (alla villkor som modulen innehåller måste vara uppfyllda för godkänt)
 • Välj Pass/FailGrading Scale
 • Om du har en modulinformation inskriven som ett Content för kursmodulen kan du länka den under knappen Linked learning content.
 • Klicka på knappen Save changes
Notis: om du vill följa exemplen umder Moduler & krav sektionen, så gör du en modul till.


Resultatet bör se ut som nedan.Skapa krav för modul

Settings

 • Klicka nu på den första modulenMedicinsk Introduktioneskurs 3 poäng
 • Namnet: Medicinsk Introduktioneskurs 3 poäng
 • Component operator: And (skall vara så om alla krav måste vara uppfyllda för att modul skall bli komplett)
 • Grading scale: Pass/Fail (just nu är moduler bara Pass/Fail)
 • Linked learning content: här kan man länka information för modulen. se artikel för att lära sig att skapa content
 • Klicka på knappen Save changea


Components

Nu är det dags att applicera kraven för modulen. Arbetet vi gör här är att skapa logiska komponenter som alla (vi fyllde i AND i settingsmenyn) för att modulen skall bli godkänd. För att de skall bli fullt fungerade behöver man koppla dem till aktiva komponenter i kurstillfället, men mer om det senare.


 • Klicka på knappen Add component
 • Välj mellan:
  • Exam (examination)
  • Progress measure (mätsticka)
  • Assignment (Uppdrag)
  • Nested module (en tidigare modul som är färdig)


Titta i sektionen Moduler och Krav för att skapa logiska komponenter eller gör egna utifrån egna exempel. Upp och nedpilarna möjliggör arrangerande av ordning, Soptunneikonen tar bort den logiska komponenten


Notis: Formuläret frånvaro är inte kopplat till någon specifik modul, då en student kan använda detta närsom under en pågående kurs.


 • Klicka på Save changes knappen då du är fördig med ditt arbete


 


Du har nu satt upp reglerna för denna modul. Nästa steg är att koppla dem till de specifika krav som gäller för kurstillfället.


Notis: För modul 2 så skall man också få med Nested Module 1


Sätta upp modul i kurstillfälle


Generellt

För att få all logik att fungera hela vägen för modulerna så måste man nu skapa/länka till fysiska aktiviteter på kurstillfället (HT22/VT22 eller liknande namngivning) Skapa/koppla Formulär

Hitta menyn

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kursinstans>
 • Välj fliken Evaluation forms
 • Välj underfliken ProgressSkapa mätsticka

 • Tryck på knappen Add new measure
 • Föj denna artikel för att skapa en progress measure/mätsticka, artikel


Skapa Närvaro mätsticka


För att minska administrationen gällande närvaro kan man göra ett formulär som används på samtliga kurser. Följ dessa steg.

 • Skapa en Rating scale. Närvaroobservationer. discrete options (JA/NEJ)
 • Skapa en Question Närvarande? med Rating scale Närvaroobservationer
 • Skapa ett Formulär: Generell Närvaro med Question Närvarande? (tillgänglig för alla aktuella kurser + publicera)
 • Skapa en Tagggrupp: Närvarotyp med taggar som (Föreläsning, Grupparbete, Seminarie osv.)
 • Skapa en Mätsticka Närvaro föreläsning:
  • Vilken fråga: Närvarande
  • Antal ifyllda: 4 st
  • Vilken nivå: Ja
  • Vilket formulär: Generell Närvaro
  • Tagggrupp: Närvarotyp
  • Tagg: Föreläsning
  • Bedömmare: Behörig bedömmare (ej elev)
 • Avsluta med att sätta mätstickan i Published som YesKoppla mätsticka till modul

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kursinstans>
 • Välj fliken Modules
 • Klicka på en modul • Välj den koppling du vill göra genom att klicka på raden med Pick progress measure • Välj din mätsticka från listan och klicka på knappen Pick Progress MeasureDu har nu skapat en närvaromätsticka för föreläsningar (2 st) på en modul och detta är ett av villkoren för att klara av modulen.


Skapa/Koppla Assignment

Skapa ett assignment till modul


Koppla assignment till modul

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kursinstans>
 • Välj fliken Modules
 • Klicka på en modul
 • Välj den koppling du vill göra genom att klicka på raden med Pick assignment • Välj ditt assignment från listan och klicka på knappen Pick AssignmentDu har nu kopplat ett assignment på en modul och detta är ett av villkoren för att klara av modulen.


Skapa/Koppla Examination

Skapa en examen till modul


Koppla en examen till modul


Koppla assignment till modul

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kursinstans>
 • Välj fliken Modules
 • Klicka på en modul
 • Välj den koppling du vill göra genom att klicka på raden med Pick exam


Koppla Module

För att skapa logik mellan moduler, alltså få med att de andra modulerna är avklarade för att den sista också skall bli klar gör man på följande sätt. Nested modules, som funktionen heter, fungerar inte hierarkiskt i dagsläget. Om man har 3 moduler får man göra på följande sätt för att alla tre skall vara godkända och därmed göra kursen komplett.(se bild)Skapa en Nested module koppling

Gå till din kurs och skapa moduler:

 • Välj Courses/<kursen>
 • Klicka på knappen Add module
 • Namnge modulen
 • Tryck på knappen Save changes


En ny sektion dyker upp, Components


 • Klicka på knappen Add component
 • Välj Nested Module i listan • Ge den tänkta avklarade modulen ett namn
 • Välj sedan en modul ur listan
 • Tryck på knappen Add componentSkapa/Koppla Quiz

Skapa ett quiz till modul

För att skapa en quiz för att användas i en modul


Koppla en quiz till modul


Om man öppnar/skapar en quiz så finns det en sektion, Module där man kopplar quizzar till moduler.

 • Klicka på Dropdown menyn och välj en eller flera moduler
 • Klicka på knappen SaveSkapa/Koppla Content

Skapa ett content till modul

För att skapa ett innehåll som bekriver modulen kan man skapa ett innehåll


Koppla content till modul

För att koppla detta innehåll till modulen, gör enligt nedan:

 • Gå till Courses
 • Välj Kurs
 • Klicka på knappen Add module
 • I sektonen Linked learning content, klicka på knappen Pick Content
 • Välj det content som skall relateras till modulen, enligt listan
 • Tryck på knappen Save ChangesKoppla content till kurs

Om man vill koppla ett Content till själva kursen, t ex lägga kursinfomrationen här, så gör man på följande sätt:

 • I Statusfältet på ett content, klicka på knappen Published and listed
 • Klicka i checkboxen: Set as primary target

Nu visas detta kontent högst upp på Porfolio sidanKoppla content till portfolio

Om man vill att ett content skall dyka upp på portfoliosidan (studenter ser content under contentfliken redan) så gör man på följande sätt

 • I Statusfältet på ett content, klicka på knappen Published and listed
 • Klicka i checkboxen: Show in info panel

Nu visas detta kontent i listan till höger på portfoliosidan, i listan med andra contentSkapa Badges

En badge är ett sätt att skapa ett visuellt avslut på en modul.


Koppla en badge till en modul

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kursinstans>
 • Välj fliken Modules
 • Klicka på en modulI högermenyn finns en sektion som heter badge settings, här skapar man en bagde för en modul.

 • Published to students: Yes (för att visas för student)
 • Showing failing grade: Yes (om man skall visa processen till att uppfyllas eller bara då den är uppfylld)
 • Badge name: Ge den ett namn
 • Badge description: skriv en kort beskrivning
 • Badge color: avklarad färg på badge, grön som default val
 • Tryck på knappen Save changesSkapa Goals

Idag finns målfunktionen endast på studentens sida, vilket innebär att de skapar/editerar sina mål, se artikel


Om man som kursadministrator vill distribuera mer officiella mål, tex från kurslistor man alltid lägga dessa i ett assignment och be studenter skapa mål, från bifogad lista.