Denna artikel beskriver i korthet skillnader mellan ett Ortrac form och ett Google Form.


TABLE OF CONTENTSGoogle Forms

Google Forms kan skapa formulär med olika komponenter och är fri att använda och levereras onlineDela ett formulär med andra och spara svaren. Formulären sparas i Google Spreadsheet  och de kan användas om och om igen, för t ex undersökningar. 


Du kan fylla formuläret med ett antal komponenter så som Multiple Choice, Checkboxes, Text, FIle upload och andra funktioner.Ortrac Forms

Ortrac Forms funktionen kan också skapa formulär. De liknar i formen Google Forms men har en helt annan struktur bakom.. Där Google forms olika komponenter leder till olika inmatningar i kolumner i en Spreadsheet tabell som ligger online, så är Ortrac form egentligen en  container för intelligenta komponenter, med möjlighet till en avancerad spårbarhet. 

Ortracs formulär kan användas både som web formulär som i app. I appen kan man dessutom lagra formulären off-line, tills man får tillgång till internet igen.


Komponenter

Vid en första anblick så kan utbudet av komponenter i ett Google Forms se stort ut, i jämförelse med Ortrac forms. Här visas hur motsvarande komponent i Google Forms skapas i Ortrac Forms


Google Form Ortrac FormResponse modeRating ScaleResponse modeCategories

Multiple Choice

Evaluation questionSingle ItemRating scaleDiscrete valuest ex options: 1-5

Checkboxes

Evaluation questionSingle ItemRating scaleDiscrete valuest ex options: Yes/no

Short Answer

Evaluation question
Comments only


Paragraph

Rich Text info
Dropdown

Evaluation questionSingle ItemRating scaleDiscrete valuest ex options: A-E

File Upload

File Upload

Linear scale

Evaluation questionSingle ItemRating scaleNumeric Valuest ex 1.0 -5.0

Multiple Choice grid

Evaluation questionMultiple ChoiceRating scale(s)


Checkbox grid


Date

Evaluation questionComments only


Time

Evaluation questionComments only


Title and description

Rich Text infoImage

Rich Text info + image
Video

Rich Text info + link
Sections

Separator


Notis: Vid användande av Choice matrix Evaluation questions, går det bara att tagga frågan. matrisens delar går inte att tagga på samma sätt som en SIngle Item response mode fråga.


Evalueringsfrågor och Rating scales


Några av sakerna som skiljer Ortrac Forms åt, gentemot Google forms är att man kan:

  • "tagga" formulären på olika sätt, ge dem "post-it" lappar med sökbar information, både som skapare av formuläret och de som använder formuläret.
  • Man kan tilldela formuläret access till olika kurser med elever
  • Man kan fylla i formulär i grupp, fast resultatet blir en enskild formulär per elev.
  • Gömma formulär från vissa kurser

En evalueringsfråga kan i sin tur bestå av olika komponenter som:

  • Single item (en fråga med med Rating scale)
  • Choice matrix (en matris med frågor men med samma Rating scale kopplad)
  • Comment only (en textfråga, utan Rating scale kopplad)

Rating scale å sin sida består i ett antal komponenter den också:

  • Discrete Values (detta blir en Muliple Choice question) 
  • Numeric vaules (kan skapa t ex en slider komponent)