I den här artikeln beskrivs hur du skapar en fråga när du redigerar ett formulär


Hitta menyn

  • Gå till menyn Forms/Forms 
  • Klicka på knappen + Create new form
  • Välj Evaluation question från dropdown menyn Add fieldSkriva frågan

  • Klicka på knappen + Write new


 


  • Ge frågan ett namn i Question textbox
  • Välj Response mode (Singleitem/Choice matrix, Comment only)
  • Välj Rating scale
  • Klicka på Save knappen och välj Save för att publicera frågan


Efter dessa steg hamnar du i formulärredigeraren igen