Denna artikel beskriver hur man som student skapar och jobbar med sina mål/goals, under en kurs


TABLE OF CONTENTS


Goals vyn

Här är alla mål som en student har på kursen

 • Man kan använda dem som en privat anteckningsbok
 • De kan tidsbestämmas
 • De kan tas bort eller markera som klara
 • Knapparna till höger i vyn fungerar som ett filter(All/Completed/Not completed)Skapa Goals

 • Tryck på knappen Add goal
 • Fyll i en titel
 • Fyll i en beskrivning
 • Sätt tid då den bör vara avklarad


Editera Goals

 • Klicka på ett befintligt goal
 • Edit för att ändra
 • Delete för att ta bort
 • Mark as completed för att färdigmarkera


Anteckningar

Du kan också använda denna funktion som en anteckningsbok för dina personliga reflektioner och egna mål