I den här artikeln beskrivs hur du publicerar ett kurstillfälle efter ett visst datum


Generell information

När du skapar ett kurstillfälle ställs statusen in på utkast läge (draft mode), vilket innebär att endast redaktören kan se innehållet i kurstillfället. Att publicera ett kurstillfälle innebär att vara synlig/tillgänglig för studenter. Publicera ett kurstillfälle med ett satt datum, innebär att kurstillfället kommer att vara synligt vid det datumet.


Publicera ett kurstillfälle, via datum + tid


  • Gå till Courses/<course>/<course occasion>  • Gå till Settings (inne i valt kurstillfälle)
  • Sätt datum och tid i fältet Start date (detta innebär att studenter kommer att få access först efter detta datum + tid passerats)
  • Klicka på knappen Publish event

Status byts från Draft till Ongoing och blir synligt för studenter.