Denna artikel är en föreläsning för Administratörer som använder Ortrac. EN sammanfattning av de presentationer som visades under dagen


TABLE OF CONTENTS
11.00 - 12.00Ortrac - Hantera grupper (SWE) : Orzone AB

Ortrac - lägga till student på kurstillfälle : Orzone AB

Ortrac - Import/export av kurslistor med grupper : Orzone AB
Hur fungerar det med användandet av Orzone Forms


1.Student ladder ner app

2.Student blir inskriven I ett kurstillfälle

3.Ett formular görs tillgängligt för kurstillfället

4.Formuläret dyker upp I studentens app

5.Student fyller I sitt formular

6.Formuläret signeras av  (handledare eller annan) med e-mail

7.Denna e-mail kontrolleras av universitetet

8.Det ifyllda formuläret dyker upp i studentens portfölj

9.Mätstickor kollar om det finns tillräckligt manga ifyllda formular (med rätt nivå) för att bli ett godkänt moment I en modul.

10.Administrator kan skriva ut summeringar på detta och skicka till vederbörande


Nedladdningslänkar: https://www.orzone.com/app-orzone-forms Hjälpartiklar (help.orzone.com)


Student portfolio

Student

Administratör


Läraren


Administratör


Formulär

Orzone Forms app

General information

Navigating the app

Filling out forms


13.00 - 14.00Formulär - Skapa närvaruformulär (SWE) : Orzone AB14.20 - 16.00


Formulär för flera kurser


Skapa mätstickor


Skapa moduler