Den här artikeln handlar om att skapa ett närvaru formulär att användas på flera kurser.


På universitet och större institutioner kan man ha nytta av att använda ett formulär på många kurstillfällen, t ex ett närvaru formulär. Denna typ av formulär bör rimligtvis se likadant ut på de flesta ställen. Låt oss se hur vi kan skapa ett sådant,

TABLE OF CONTENTS


Beståndsdelar

Formulären i Ortrac består av några rudimentära komponenter. Detta för att formulärets beståndsdelar senare kan analyseras på de komponenter som används. Beståndsdelarna är:


En Rating scale (bedömningsskala)skapa en med namnet JA/NEJ 
En Question - statuerar frågan och är ansluten till Rating scale JA/NEJskapa en med namnet Har studenten varit närvarande och aktiv? 
Ett EvaluationForm - Sammanställning av olika komponenter, t ex Evalueringsfråga, text, eftertaggningskapa ett med namnet Gemensam: Närvaro kurs 
En Taggningsgrupp - Ett antal val samlade i en lista, gemensamma för hela programmet, och används i Formuläret för eftertaggning = (val av kurs som närvaron skall registreras påI vårt fall kallar vi den Taggrupp KURSER


Skapa formulär med beståndsdelar

Skapa Rating scale

 • Gå till menyn Forms/Rating scale
 • Klicka på Create New knappen • :Klicka på Create New knappen
 • I editorn ange följande värden
  • Type name: JA/NEJ
  • Välj: Discrete categories 
  • Add Categories: JA
  • Add Categories: NEJ
 • Klicka på Save knappen
Skapa Question

 • Gå till menyn Forms/Questions
 • Klicka på Write question knappen

I editorn ange följande värden

 • Name: Har studenten varit närvarande och aktiv?
 • Välj response mode: Single item
 • Select rating scale: JA/NEJ
 • Add Categories: NEJ
 • Klicka på Save knappen


 

Skapa formuläret

 • Gå till menyn till vänster och välj menyn Evaluation Forms/Forms • Klicka Create new form knappenTvå menyer visas:
 • Form Settings
 • Form FieldsForm settings

Menyn för formulärinställningar styr de övergripande problemen, som:

 • Formulärets namn
 • Available for (här markeras de kurser formuläret skall vara tillgängligt i)
 • Status: 
  • Draft (arbetsexemplar )
  • Listed (publicerad och tillgänglig för alla)
  • Hidden (publicerad men endast tillgänglig för skaparen att använda till exempel ett formulär)


Form fields

Komponenter vi behöver till detta formulär, är:

 • Rich text info
 • Question


Rich text info

 1. Skriv "Närvaro, (kurs)"
 2. Klicka Save knappenEvaluation Questions

 1. Välj Evaluation question componenten
 2. EN lista visas med Questions, markera frågan i klickboxen och tryck på raden Add to: Gemensam; Närvaro kurs
 3. Klicka Save knappen.Preview form

Tryck på knappen Preview för att se hur formuläret blir för användarna.


 

Save form

Tryck på knappen Save och välj vilken status formuläret ska ha.


 

Skapa Tagggrupp

 • Skapa tagggruppen KURSER

För mer info se denna artikel 


 

Aktivera formulär på kursinstans

 • I vänster och välj menyn Events
 • Välj den kurs formuläret skall aktiveras på
 • Välj den kursinstans formuläretskall aktiveras på • Välj fliken Evaluation forms
 • Klicka på formuläret Gemensam: Närvaro (kurs) för att ställa om det 
 • Under Form details sektonen, klicka på Visible
 • Klicka på Save knappen


Skapa mätsticka för insamling

Här skapar vi en mätbar kontainer för alla de olika ifyllningarna av formuläret, för alla användare av kursinstansen.

 • Välj fliken Evaluation forms
 • Klicka på knappen Progress
 • Klicka på Add new measure knappen • Ange ett namn "Närvaro kursinstans HT"
 • Klicka på Published
 • Ange Grading scale Pass/Fail
 • Klicka på knappen Save changes • Klicka på knappen +Add items • Välj den Evalueringsfråga du vill ha kopplat till Mätstickan • Sätt antal submissions för att få godkänd närvaro i mätstickan
 • Sätt vilken den minsta typen av evaluation för att räknas som ett godkänd resultat
 • Ange vilket formulär frågan skall räknas från
 • Ange om du vill att formuläret skall tillhöra en taggrupp för att få räknas
 • Ange om du vill välja bort Studenter som bedömare
 • Klicka på Save Changes knappen