Denna artikel beskriver lärarens gränssnitt och dess funktioner i OrtracTABLE OF CONTENTS


Gränssnitt

När en lärare går in på ett kurstillfälle har denne följande menyer på den vänstra sidan:

 • Students
 • Exams
 • Evaluation forms
 • Assignments
 • Content
 • Quizzes
 • Reports
 • SettingsMenyn - Students

Denna meny visar status för alla studenter som är kopplade till det specifika kurstillfället.

Student tabell

De studenter som är tillagda på kursen visas här. 

Följande uppgifter kan visas i tabellen:

 • Login code
 • First name
 • Last name
 • E-mail
 • Groups
 • Modul(er) med status


Funktioner för tabellen är:

 1. Man kan lägga till studenter under Add students knappen (manuell input eller via Excel import). Vid Excelimport ha då kolumner med förnamn, efternamn, e-mail och eventuell grupptillhörighet i filen.
 2. Man kan ta bort studenter, under Delete all students knappen (man skall klicka i checkboxen för den de studenter som skall tas bort från kursen, först)
 3. Man kan exportera ut alla studenter och dess status i en Excellista genom att klicka på knappen, Download table
 4. Man kan välja vilka kolumner som skall visas genom att klicka på knappen, tabellkonfigurator och klicka i eller ur fält.
 5. Man kan välja att gömma högermenyn för att få tabell att visas på hela skärmen genom att klicka på högermeny av/påHögermenyn

Högermenyn fungerar som en väljare av:

 • Visa studenter som är aktiva/inaktiva (dropdown menyn Status)
 • Visa studenter som ingår i grupp(er) eller inga grupper (dropdown menyn Groups)
 • Visa studenter och dess aktivitet per Modul (dropdown menyn Module)
 • Man kan också skapa en ny Modul via knappen Add moduleSkapa ny grupp

För att skapa en ny grupp så gör man på följande sätt:

 • Klicka på en student i listan
 • Välj Edit Details, menyn nedan visas
 • Klicka i fältet Group Membership och skriv in det nya gruppnamnet och tryck på + knappen


Studenten blir tillagd till denna grupp och gruppen blir också valbar för andra studenter


Läs mer om hur man hanterar grupper här


Inaktivera en student

Om man vill pausa en students närvaro på ett kurstillfälle, gör man på följande sätt:

 • Klicka på en student i listan
 • Välj Edit Details, menyn nedan visas
 • I dropdown menyn Status, välj Cancelled

Menyn - Exams

Här kan man se de aktuella examinationerna som är skapade för kurstillfället. Här kan man också skapa nya examinationer, om man har de rättigheterna.Skapa examination

För att skapa en ny examination, gör på följande sätt:

 • Klicka på Add segment knappen
 • Välj Exam
 • För detaljerade instruktioner rörande att skapa en examination, läs här

Editera examination

För att kontrollera uppgifter i en redan befintlig examination gör följande:

 • Klicka på en examination i listan
 • Klicka på knappen Edit exam

Ett antal flikar öppnas, som representerar examinationens olika komponenter:

 • Info - start, längd, frågebeteende, feedback och passmark
 • Task & roles - frågeskrivare, invigilatorer, angoff bedömare och frågerättare
 • Questions - vilka frågor som ingår i examen
 • Students - vilka studenter som är tillagda till examinationen
 • Reports - vilka rapporter som är skapade för examinationen
 • Log - visar historiken runt skapandet at examinationenMenyn - Evaluation forms

Denna meny hanterar olika typer av formulär. Menyn har tre undermenyer:

 • List - lista med samtliga formulär som på något sätt är kopplade till kurstillfället
 • Student performance - lista med studenter och deras aktivitet i att använda formulären
 • Progress - lista med mätstickor (progress measures) som är logik som kan kopplas till formulären

List

En lista med samtliga formulär för kursen, som anger en de är aktiva eller inte.Om man klickar på ett formulär får man två val:

 • Submit form - möjlighet som lärare att fylla i formuläret
 • Submissions - titta på studenters ifyllda formulär samt editera de ifyllda formulären (om dessa rättigheter är satta)

Student performance

En matris med alla studenter och alla formulär, där respektive ruta består av hur många gånger en student fyllt/fått ett formulär ifyllt.


Det finns också möjlighet att exportera ut de olika vyerna, genom att klicka på Export knappen
Progress

Lista med mätstickor/progress measures för kurstillfället.

Följande funktioner finns att tillgå:

 • Man kan klicka på en mätsticka i listan och detaljstudera denna. 
 • Man kan skapa en ny mätsticka.
 • Om man klickar på Edit progress measure knappen kan man se de villkor som är uppsatta för mätstickan och vilka formulär som är kopplade till denna.
 • Det går också att exportera dessa till Excel.Menyn - Assignments

Lista med tidsbestämda Uppgifter som är kopplade till kurstillfället. Listan visar när en uppgift skall vara inlämnad och om den är publicerad (synlig och kopplad) till student.


Följande funktioner finns att tillgå:

 • Skapa ett nytt uppdrag, genom att klicka på Create new assignment knappen. för detaljer läs här
 • Stänga ett uppdrag (klicka på ett uppdrag i listan och välj Close Assignment)
 • Editera ett uppdrag (klicka på ett uppdrag i listan och välj Edit Assignment)
 • Skicka generell feedback/noteringar till student (klicka på ett uppdrag, välj student(er) ur listan och skriv feedback.Menyn - Content

Lista med olika typer av informationsblock som tillhör kurstillfället. En informationsblock kan användas på ett antal olika sätt, t ex:

 • Allmäninformation och kurstillfället/moduler i kursen
 • Läsning som skall klaras av inom kurstillfället
 • Länkar till andra objekt/web sidor
 • Innehålla quizzar


Åtgärder man kan göra under denna meny, är:

 • Kontrollera om de är synliga för studenter på kurstillfället (Listed)
 • Skapa ett nytt informationsobjekt, genom att klicka på Create new learning content knappen, för detaljer läs här
 • Sätta det som huvudinformation för kurstillfället, högst upp på studentens portfolio(start) sida, klicka på informationsobjektet, välj Primary target
 • Visa objektet på studentens Portfolio sida, klicka på informationsobjektet, välj Show in info Panel
 • Lägga till en bilaga, klicka på informationsobjektet, välj Attachments
 • Lägga till en quizz/formulär/website, klicka på informationsobjektet, välj Add linkMenyn - Quizzes

Lista med quizzar eller formativa examinationer som tillhör kurstillfället.


Åtgärder man kan göra under denna meny, är:

 • Kontrollera om de är synliga för studenter på kurstillfället (Listed)
 • Skapa en ny quiz, genom att klicka på Create new quiz knappen, för detaljer läs härOm man klickar på en quiz i listan får man upp menyn nedan.


Här kan man göra följande::

 • Titta på respektive students resultat för quizzen och hur många gånger denne tagit quizzen.
 • Man kan få en grafisk översikt över resultatet indelade i hela kurstillfället eller över grupper
 • Man kan editera quizzen, genom att trycka på knappen Edit settings (byta ut frågor, annan info)
 • Klickar man på en specifik student, med resultat så kan man se exakt vilka frågor som besvarats och hur.Menyn - Reports


Denna meny listar de olika rapporter som är kopplade till kurstillfället, läs mer om rapporter här


Menyn - Settings

Denna meny visar olika inställningar för själva kurstillfället. Här arbetar bara administratörer av utbildningen.