Teacher

Describes the teacher functions

Lärarens funktioner (SWE)
Denna artikel beskriver lärarens gränssnitt och dess funktioner i Ortrac TABLE OF CONTENTS Gränssnitt Menyn - Students Student tabell Högermen...
Mon, 16 Jan, 2023 at 3:57 PM
Teacher - QR coder i föreläsningar (SWE)
Denna artikel förklarar hur man arbetar med aktiva Ortrac objekt i föreläsningsmaterial Studentens olika aktiviteter (formulär, quizar, uppdrag och i...
Mon, 13 Mar, 2023 at 2:18 PM