I den här artikeln beskrivs hur du publicerar ett kurstillfälle direkt.


Allmän information

När du skapar ett kurstillfälle ställs statusen in på utkastläge (draft mode), vilket innebär att endast redaktören kan se innehållet i kurstillfället. Att publicera ett kurstillfälle innebär att den blir synlig/tillgänglig för studenter.


Publicera kurstillfället


  • Gå till Courses/<course>/<course occasion>  • Gå till Settings (inne i det valda kurstillfället)
  • Rensa Start date fältet (Inga datum bör finnas här, om du vill publicera kurstillfället direkt)
  • Klicka på knappen Publish event


Status byts från Draft till Ongoing och blir synligt för studenter.