User management

Plugins in browers (ENG)
This article refers to the functionality of Ortrac web. This article will guide you to install plugins into your browser to improve your experience, using t...
Fri, 25 Mar, 2022 at 10:18 AM
Create a group (ENG)
This article refers to the functionality of Ortrac web. This article show how to create a group. TABLE OF CONTENTS 1. Go to event 2. Create a Group ...
Fri, 25 Mar, 2022 at 10:50 AM
E-mail to group (ENG)
This article refers to the functionality of Ortrac web. This article show send a mail to a group. 1. Go to event The left hand menu, click Events menu...
Fri, 25 Mar, 2022 at 10:51 AM
Send a message (ENG)
This article refers to the functionality of Ortrac web. This article shows how to send a mail to a user inside Ortrac. Send a message In the top ri...
Wed, 23 Mar, 2022 at 5:48 PM
Grundläggande Roller (SWE)
Denna artikel besrkiver de mest förekommande rollerna i Ortrac. Systemet har en mycket avancerad rollmotor och här beskriver vi de mest förekommande rollern...
Wed, 23 Mar, 2022 at 4:52 PM
Lägga in student på kursinstans (SWE)
Denna artikel visar hur man lägger till e ny eller existerande student till en kursinstans TABLE OF CONTENTS Exempel Lägg till student Manual input ...
Wed, 23 Mar, 2022 at 4:50 PM
Ändra roll/rättighet för lärare (SWE)
Denna artikel visar hur man editerar en lärares rättigheter. Det kan handla om att lägga till roller, ta bort roller eller editera rättigheter i att ha t...
Thu, 24 Mar, 2022 at 11:08 AM
Change your e-mail address (ENG)
This article describes how to change your e-mail address in the Ortrac system. Important to make a personal note of the new e-mail address, as this i...
Thu, 31 Mar, 2022 at 4:13 PM
Ändra din e-mail adress (SWE)
Den här artikeln beskriver hur du ändrar din e-postadress i Ortrac Viktigt att göra en personlig anteckning om den nya e-postadressen, eftersom detta ...
Thu, 31 Mar, 2022 at 4:12 PM
Två e-mail addresser under Settings (SWE)
Den här artikeln beskriver hur du ändrar man gör för att åtgärda att någon av misstag fått in två e-mail adresser in sin login Om man av misstag, via im...
Fri, 1 Apr, 2022 at 3:24 PM