Form

Forms - View summary
This article describes how to view a summary of a form, with all students submission within one view, to get an idea how the form performs TABLE OF CONT...
Fri, 15 Sep, 2023 at 4:45 PM
Manual för lärare: användning av formulär (SWE)
Artikeln är en manual för hur lärare fyller i formulär om studenters prestation och handskas med resulaten av studenters ifyllda formulär. En lärare kan gör...
Mon, 7 Mar, 2022 at 10:27 AM
Manual för student: användning av formulär (SWE)
Artikeln är en manual för användande av formulär för att dokumentera sitt arbete ute på klinik. Man gör bedömningar via app (offline) eller via web. De som ...
Wed, 16 Aug, 2023 at 1:26 PM
Form: Skapa närvaruformulär att användas på flera kurser (SWE)
Den här artikeln handlar om att skapa ett närvaru formulär att användas på flera kurser. På universitet och större institutioner kan man ha nytta av att...
Thu, 29 Sep, 2022 at 5:02 PM
Form - testkör formulär med alla komponenter (SWE)
Denna artikel beskriver hur man kan se all funktionalitet för ett formulär. Eftersom formulären består av många aktiva komponenter behöver man testköra dem ...
Sat, 1 Oct, 2022 at 1:36 PM
Form - Tag a form
This article describes how to tag a form TABLE OF CONTENTS Blueprinting Create form Blueprinting To be able to use this service you need to d...
Thu, 2 Nov, 2023 at 2:06 PM