Denna artikel beskriver hur man kan se all funktionalitet för ett formulär. Eftersom formulären består av många aktiva komponenter behöver man testköra dem aktivt innan man tar dem i drift.


Att skapa en formulär i Ortrac så behöver man förstå, fullt ut man ställt in sina komponenter på Blueprinting sidan också, då dessa komponenter tillförs formuläret, i efterhand. Här kan ordning på grupper göras, om fälten grupperna skall vara mulitselect och om de skall vara tvingande. betydande funktioner för formuläret.


Att dessa kontroller ligger under Blueprint menyn kan tyckas konstigt men det är till för att dessa komponenter, rätt inställda, kan skapa starka databaser med mycket nyttig och sökbar information.

TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn för Program


 • Gå till Blueprinting/Program Layout
 • Klicka på ett Program "Orzone demo 2020" • Klicka på knappen Edit tags


 • Klicka på en Tagg Kategori "Anatomy"
 • Klicka på knappen Settings


Olika variabler

[1] Visningsordning för kategorier


Ett fönster öppnas Edit category settings

 • Skriv "1" i Sort Index fältet, om du vill att denna kategori skall visas först i listan o i eftertaggar i formulär.
 • Klicka på knappen SaveResultatet blir först märkbar då du öppnat en annan kategori och skrivit två, först då fungerar listningen. En annan förvirrande faktor är att kategorier som fortfarande har "0" i sina Sort Index fält, listas före de som har ett tal som är större än ett. Slutsats, numrera samtliga för att få en hanterbar ordning.


[2] Om kategorin skall vara valbar för student

 • Välj Yes som val på Listed för att studenter kan eftertagga sitt formulär, vid nej så kan bara lärare tagga.

[3] Programtaggar för Question banking av frågor

 • Checkbox för Questions för att den skall vara taggbar för frågor

[4] Programtaggar för taggning i formulär

 • Checkbox för Results för att den skall vara med i formulär (dyker upp i menyn till höger)

[5] Multival i formuläret

 • Klicka i Mulitple tags om användaren av formuläret ska ha möjlighet att välja flera alternativ från kategorin

[6] Ett val som är tvingande

 • Klicka i Required fields Yes om man måste välja att fylla i detta  formuläret (*)


Notis: Inställningarna för Program taggnings grupper kan editeras vidare i skapandet av formuläret dock gäller inte detta för Kurs  taggnings grupper.


Se dessa inställningar i formuläret


För att se hur inställningarna man gjort på formulär så måste man publicera formuläret.  Det räcker inte att köra preview då dessa inställningarna matas in från Blueprint sektionen.


För att se samtliga komponenter för ett formulär:

 • Gå till menyn Evaluation forms/Forms
 • Öppna ett formulär
 • Gör en kopia på formuläret - Copy Form
 • Publicera din kopia - Status Published (Save)
 • Klicka på Evaluate student knappen
 • Välj dit Event i dropdown menynNu dyker samtliga komponenter Program/Kurstaggar med deras inställningar


 • Efter kontroll av dessa taggar klicka på Delete form knappen och återgå till arbetet med ursprungsformuläret.