Students

Student information for Ortac users. Setup personal accounts, work with dashboards

Ortrac - startup & faq för formulär som student
Denna artikel beskriver setup av studentkonto på Ortrac och hur man går tillväga för att börja använda formulär för sina universitetskurser. TABLE OF CO...
Wed, 22 Mar, 2023 at 4:38 PM
Analytics menu for student
This article refers to the functionality of Ortrac web. This article explains the different components and diagrams in the student dashboard. To be able...
Tue, 2 Feb, 2021 at 2:21 PM
Studentlogin med SSO
 Artikeln beskriver hur man loggar in i Ortrac med hjälp av SSO (Single SIgn On) När en student är ny i användandet av Ortrac plattformen skickas det u...
Thu, 18 Aug, 2022 at 9:41 AM
Students - Inbjudningsmail till Ortrac
Denna artikel beskriver hur inbjudningsmailet från Ortrac fungerar och hur det kan identifieras Identifiera E-mail Ett mail skickas till stud...
Tue, 28 Jun, 2022 at 4:05 PM
Ortrac - startup & faq för formulär(app) som student
Denna artikel beskriver setup av studentkonto på Ortrac, nedladdning av app samt hur man går tillväga för att börja använda formulär för sina universitetsku...
Fri, 5 Aug, 2022 at 8:47 AM
Students - Mätstickor (SWE)
Artikeln beskriver i korthet vad mätstickor (Progress measure) innebär för en student. En mätsticka är en en av uppgift (formulär, innehåll, quiz, exami...
Fri, 24 Feb, 2023 at 4:40 PM
Students - My feedback
This article describes how to use the menu "My Feedback" as a student. Exciting student update! Introducing "My Feedback". A featur...
Wed, 16 Aug, 2023 at 1:50 PM
Students - Goals
This article refers to the functionality of Ortrac web. This article explains how to work with goals. The function is made to support the personal developme...
Fri, 8 Sep, 2023 at 10:42 AM