Denna artikel beskriver setup av studentkonto på Ortrac, nedladdning av app samt hur man går tillväga för att börja använda formulär för sina universitetskurser.


TABLE OF CONTENTS


1. INBJUDNINGSBREV TILL ORTRAC

I samband med att man skall börja använda Ortrac och dess formulär på sin utbildning så behöver man få ett inbjudningsmail från Uiversitetet. 


Notering: om mailet har försvunnit, läs här


2. SKAPA PASSORD & LOGGA IN

När mailet kommer skall man klicka på länken i brevet för att sätta ett eget passord och logga in i Ortrac (www.ortrac,com).


Notering: om det verkar oklart med vad som skall göras, läs här
3. LÄS KURSINSTRUKTION

Väl inne i Ortrac så hamnar man på en startsida med instruktioner och status över studentens uppgifter. Börja med att läsa kursinstruktionerna som ligger på sidan, markerad med grön ring.4. LADDA NED APP

För att kunna använda mobilappen för Ortrac, gå till denna sida och ladda ned appen och installera den på din telefon.

Välj den app som rekommenderas i Kursinformationen.


Länk till nedladdningsida för appar5. ATT FYLLA I FORMULÄR

Nu är du klar att börja använda Ortrac för att fylla i formulär. Formulären används främst då du är ute på din praktik. Länkar till formulären ligger oftast både på din startsida i Forms sektionen eller också inbakade in Kursinformationsmailet.


Du har två sätt att fylla i formulär:

  • I ett webfönster på din telefon eller dator (www.ortrac.com)
  • I rekommenderad app, på din telefon (Ortrac Scholar eller Ortrac Forms)


Skillnaden mellan dessa båda sätt är att appen har ett offlinestöd som gör att man kan fylla i formulär, även då du inte har tillgång till internet. DIna ifyllda formulär skickas upp så snart du har kontakt med internet igen och du startat appen.6. SIGNERA FORMULÄR

När du fyllt i ett fomrulär så är det bra att veta hur det skall signeras, Du kan välja mellan att signera det;

  • själv
  • av en kamrat
  • patient (anonym) 
  • eller av en administrativ person 


I det sistnämnda fallet lämnar du över telefonen till din handledare för översikt av det som fyllts i samt att denne/denna fyller i sin e-mail adress. Du får tillbaka telefonen och trycker på Submit. Ditt ifyllda formulär är nu sparade på ditt konto och kan läsas både av dig och din kursledare,


7. IFYLLDA FORMULÄR

Om du vill titta på dina ifyllda formulär görs detta på webben (www.ortrac,com). Logga in och gå till Dashboard menyn till vänster i fönstret. Väl där så klickar man på det formulär som du vill titta på, under Forms sektionen.En ny meny öppnas med två tabbar:

  • Form - för att fylla i formuläret
  • Submissions - en lista med dina  ifyllda formulär


Lägst ned finns det också en möjlighet att exportera listan till Excel om man vill ha ut dem som bilagor.


8. MÅL/MÄTSTICKOR

På din Dashboard finns också en sektion där man kan se eventuella mål för kursen. Dessa kan man hitta under sektionen Form Progress.


Klicka på ett mål så öppnas en sida med två tabbar:

  • Expected attainment - vilka krav som är utställda, både hur många ifyllda formulär och vilken nivå
  • My Progress - vad du hittills har uppnått på kursen


9. FAQ

Denna sektion behandlar de vanligaste problemen som kan uppstå för en student.