Denna artikel beskriver hur inbjudningsmailet från Ortrac fungerar och hur det kan identifierasIdentifiera E-mail

Ett mail skickas till studenten, med följande detaljer.


  1. Avsändare: Ortrac <noreply@ortrac.com>
  2. Subject: Account created
  3. Meddelandet innehåller: Dear ditt namn, An account has been created at Ortrac in your name


Då olika mail program agerar olika, utifrån inställningar så kan detta mail dyka upp i olika foldrar i studentens mail, då kan det vara bra att använda ovanstående information för att söka rätt på inloggningsmailet.Innehåll och åtgärd

  • När mailet är identiferat så öppnar man det och klickar på knappen Activate my accountDu förflyttas till en websida där du identfieras med det namn du fått i skapandet av Ortrac kontot.

  • Ange ett passord i rutan Password
  • Skriv passordet igen i rutan Confirm passwordStudenten loggas in i Ortrac.


Länken är aktiv i 24 timmar


Länken i e-mailet är aktiv i 24 timmar, efter det får begära en ny inloggningskod genom att klicka på samma e-mail, se bild

  • Klicka på knappen Request new codeBorttappat passord


Om en student tappar bort sitt passord, följ då denna artikel: Problem att logga in (SWE)