Denna artikel beskriver setup av studentkonto på Ortrac och hur man går tillväga för att börja använda formulär för sina universitetskurser.


TABLE OF CONTENTS


1. INBJUDNING TILL ORTRAC

I samband med att man skall börja använda Ortrac och dess formulär på sin utbildning så följer man en länk i Canvas.


För mer detaljerad information, läs här2. LÄS KURSINSTRUKTION

Väl inne i Ortrac så hamnar man på en startsida med instruktioner och status över studentens uppgifter. Läs kursinstruktion till ”Börja med att läsa informationen om hur vi använder EPA på den aktuella terminen. Du finner informationen genom att klicka på den inringade rutan ”read more”.


De färgade boxarna (moduler) representerar olika utbildningsblock i kurstillfället. För att börja arbeta med sina uppgifter öppnar man en modul genom att klicka på den. I modulen finner man uppgifter som skall genomföras.3. ATT FYLLA I FORMULÄR

Nu är du klar att börja använda Ortrac för att fylla i formulär. Formulären används främst då du är ute på din praktik. 


Länkar till formulären hittar du genom att klicka på den gula pilen för ”forms”. Du kan också hitta länkar till formulären på startsidan genom att klicka på den röda klickbara texten i varje modul eller via flikarna längst till höger på startsidan.


Att fylla i formulär:4. SIGNERA FORMULÄR

När du fyllt i ett fomrulär så är det bra att veta hur det skall signeras, Du kan välja mellan att signera det;

  • handledare
  • studentkollega
  • jag själv


I det första fallet lämnar du över telefonen till din handledare för översikt av det som fyllts i samt att denne/denna fyller i sin e-mail adress. Du får tillbaka telefonen och trycker på Submit. Ditt ifyllda formulär är nu sparade på ditt konto och kan läsas både av dig och din kursledare.


Notis: för att spara tidigare personer som signerat, läs på hur Autofill funktionen fungerar för din enhet.


5. IFYLLDA FORMULÄR

Om du vill titta på dina ifyllda formulär görs detta på webben (gu.ortrac.com). Logga in och gå till Dashboard menyn. 


Formulär i specifik modul

Öppna respektive modul och titta på din status över formulären.Under sektionen Components kan man hitta status på formulären.. För mer detaljer, klicka på respektive formulär.


Formulär för hela kurstillfället

  • Gå till vänstermenyn och klicka på menyn Forms
  • Klicka på ett formulär i listan, för detaljerad information


6. FAQ

Denna sektion behandlar de vanligaste problemen som kan uppstå för en student.