Denna artikel beskriver setup av studentkonto på Ortrac och hur man går tillväga för att börja använda formulär för sina universitetskurser.


TABLE OF CONTENTS


1. INBJUDNINGSBREV TILL ORTRAC

I samband med att man skall börja använda Ortrac och dess formulär på sin utbildning så behöver man få ett inbjudningsmail från Universitetet. Följ punkterna nedan.
För mer detaljerad information, läs här2. LÄS KURSINSTRUKTION

Väl inne i Ortrac så hamnar man på en startsida med instruktioner och status över studentens uppgifter. Börja med att läsa kursinstruktionerna. De återfinns under vänstermenyn Portfolio.

Instuktionerna ligger på sidan, markerad med grön ring.Notis: Ibland kan instruktionerna läggas på lite olika ställen, men som Student kan man alltid hitta dem under Content menyn till vänster.


3. ATT FYLLA I FORMULÄR

Nu är du klar att börja använda Ortrac för att fylla i formulär. Formulären används främst då du är ute på din praktik. Länkar till formulären ligger oftast både på din startsida i Forms sektionen eller också inbakade in Kursinformationsmailet.


Att fylla i formulär:4. SIGNERA FORMULÄR

När du fyllt i ett fomrulär så är det bra att veta hur det skall signeras, Du kan välja mellan att signera det;

  • handledare
  • studentkollega


I det första fallet lämnar du över telefonen till din handledare för översikt av det som fyllts i samt att denne/denna fyller i sin e-mail adress. Du får tillbaka telefonen och trycker på Submit. Ditt ifyllda formulär är nu sparade på ditt konto och kan läsas både av dig och din kursledare.


Notis: för att spara tidigare personer som signerat, läs på hur Autofill funktionen fungerar för din enhet.


5. IFYLLDA FORMULÄR

Om du vill titta på dina ifyllda formulär görs detta på webben (gu.ortrac.com). Logga in och gå till Dashboard menyn till vänster i fönstret. Väl där så klickar man på det formulär som du vill titta på, under Forms sektionen.En ny meny öppnas med två tabbar:

  • Form - för att fylla i formuläret
  • Submissions - en lista med dina  ifyllda formulär6. FAQ

Denna sektion behandlar de vanligaste problemen som kan uppstå för en student.