User management

Two e-mails under Settings (ENG)
This article describes how to change the way that someone accidentally gets two email addresses into their login If you accidentally, via import or if a...
Fri, 1 Apr, 2022 at 3:30 PM
Mail med loginuppgifter från Ortrac (SWE)
Denna artikel besrkiver vad som händer då man skapar ett nytt konto för en student, vad blir resultatet för studenten och åtgärd från denne. TABLE OF CO...
Thu, 5 May, 2022 at 12:42 PM
User management: att sätta student i viloläge (SWE)
Artikeln beskriver hur man skall sätta en student i viloläge, inte möjlighet att logga in, pga en pause i studierna. Men denna åtgärd så gör man så att ...
Mon, 19 Sep, 2022 at 3:44 PM
User management: Slå ihop två Ortrac konton (SWE)
Artikeln beskriver hur man kan slå ihop två användarkonton till ett, varav det ena blir cancelerat. Men denna åtgärd tar man till om någon har två använ...
Tue, 20 Sep, 2022 at 10:07 AM
Import/export av kurslistor med grupptillhörighet
Den här artikeln beskriver hur man hanterar att importera och exportera kurslistor med studenter som har en eller flera grupptillhörigheter TABLE OF CON...
Mon, 10 Oct, 2022 at 12:44 PM