Denna artikel besrkiver de mest förekommande rollerna i Ortrac. Systemet har en mycket avancerad rollmotor och här beskriver vi de mest förekommande rollerna på universistet.


TABLE OF CONTENTS

Allmän information


Ortrac består av ett antal förkonfigurerade roller med tillgång till olika rättigheter. Man kan även skapa specialdesignade roller, genom att ge rollen ett namn och därefter tilldela ett antal rättigheter. 


En schematisk bild av vad Ortrac kan ha för roller på ett universitet, och vad dessa kan göra.
Grundläggande roller


Ortrac har ett antal fördefinierade roller i systemet. Dessa har olika funktioner på ett universitet. Orzone hjälper till med att skapa några av de mest grundläggande rollerna. Därefter tar universitetets personal med dessa roller systemet vidare och tilldelar övrig personal de roller deras arbete kräver.


I denna sektion kommer vi att titta på följande roller:

 • Orzone Admin (Orzones superuser roll)
 • Fakultetsadmin (skapar alla program)
 • Programledare (skapar programmets struktur)
 • User Admin (skapar nya användare och tilldelar dessa roller och en kontext)
 • Kursadministratör (skapande av innehåll, examinatoner och assignments i en kurs)
 • Studenter (tar kurser)


Fakultetsadmin

 • Orzone Admin skapar Fakultetsadmin rollen
 1. Fakultetsadmin skapar program/mål i Blueprint modulen
 2. Fakultetsadmin skapar Tagg kategorier

Programledare

 • Orzone Admin skapar Programledare rollen
 1. Programledare loggar in via invitation e-mail i Ortrac
 2. Programledare skapar kurser/mål i Blueprint modulen

User admin

 • Orzone Admin skapar UserAdmin rollen
 1. UserAdmin loggar in via invitation e-mail i Ortrac
 2. UserAdmin kan nu lägga till administratörer och tilldela dem roller och access till kurser
 3. UserAdmin kan nu lägga till studenter och lägga till dem till kurser samt lägga till dem i grupper

Kursadministratör

 • Orzone Admin skapar Kursadministratör  rollen
 1. Kursadministratör  mappar kursers mål till programmål i Blueprint modulen
 2. Kursadministratör  skapar Kurstillfällen (VT/HT) under repektive kurs.

Studenter

 • UserAdmin importerar studenter och länkar dessa till Kurs/Kurstillfälle(HT/VT)
 • UserAdmin Skapa grupper
 • UserAdmin Skicka ut inbjudningsmail
 1. Student loggar in via invitation e-mail i Ortrac
 2. Student sätter upp sin demografi för sitt konto
 3. Student går till sin personliga dashboard (dashboard) och eventuellt skapar egna mål och letar efter uppgifter för kursen (Goals)

Roller kopplade till moduler

 • Orzone Admin skapar roller från listan nedan 
 • Useradmin tilldelar respektive roll enligt ansvar för moduler


RollModul
Program adminBlueprint modulSkapa programmål och tagggrupper
CourseadminBlueprint modul
Module/Progress measure modle
Skapa kursmål o mappa dessa mot programmål
KursansvarigUser moduleManagerar användare i systemet och tilldelar roller
ExaminatorExam module
Forms module
Content module
Hantera examinationer för en kurs
Hantera formulär för en kurs
Hantera content för en kurs
InvigilatorExam moduleBevakar en examination, online, lägga till extratid, blockera student
LärareExam module
Forms module
Assignments module
Content module
På en kurs, skapa assignments, formulär, mål - rätta dessa
StudentExam module
Forms module
Assignments module
Content module
Brukare i systemet, ta quiz, exams, assignments,
ManagerPayment & Registration moduleKontrollera betalningstatus för event
AdminPayment & Registration moduleStart/stopp/Vetting registrering
SuperUser(Orzone)System Managment moduleSätter upp roller och program åt kund


Roller vid formulär hantering


Formulär skapas av

 • Programavnsvarig
 • Kursansvarig
 • Lärare

Formulär används fylls i av

 • Student
 • Lärare

Formulär signeras av

 • Student
 • Lärare
 • Handledare
 • Patient

Formulär används

Formulär mäts av

 • Mätstickor i moduler/kurs

Formulär sparas i

 • Studentens portfölj