Form

Manual för lärare: användning av formulär (SWE)
Artikeln är en manual för hur lärare fyller i formulär om studenters prestation och handskas med resulaten av studenters ifyllda formulär. En lärare kan gör...
Mon, 7 Mar, 2022 at 10:27 AM
Fylla i formulär på web som student (SWE)
Artikeln är en manual för användande av formulär för att dokumentera sitt arbete ute på klinik, för bedömningar via web. De som bedömer kan vara studenten ...
Mon, 7 Mar, 2022 at 10:28 AM
Skapa en Rating scale, 4 steps (SWE)
Denna artikel visar hur man skapar en Rating scale i fyra steg. Denna skala används senare i en Evalueringsfråga som i sin tur läggs i ett Utvärderingsformu...
Mon, 27 Jun, 2022 at 9:22 AM
Form - Rating Scales samples (ENG)
This article lists the most common used rating scales from Univerisities and Medical Societies using the Ortrac platform. TABLE OF CONTENTS General in...
Mon, 7 Mar, 2022 at 10:33 AM
Form - Ortrac Form versus Google Form (SWE)
Denna artikel beskriver i korthet skillnader mellan ett Ortrac form och ett Google Form. TABLE OF CONTENTS Google Forms Ortrac Forms Evalueringsfråg...
Tue, 5 Apr, 2022 at 1:52 PM
Form - Inställningar för ett mini-CEX (SWE)
Denna artikel innehåller inställningar för att göra ett mini-CEX formulär För att kunna skapa ett mini CEX formulär i Ortrac forms, behöver nedanstående...
Thu, 3 Mar, 2022 at 10:18 PM
Form - Ortrac Form versus Google Form (ENG)
This article briefly describes the differences between an Ortrac form and a Google Form. TABLE OF CONTENTS Google Forms Ortrac Forms Evalueringsq...
Wed, 30 Mar, 2022 at 3:13 PM
Ortrac form komponenter (SWE)
Denna artikel beskriver i korthet skillnader mellan ett Ortrac form och ett Google Form. TABLE OF CONTENTS Google Forms Ortrac Forms Evalueringsfråg...
Tue, 5 Apr, 2022 at 2:04 PM
Form - exempel på ett formulär (SWE)
Denna artikel visar på hur en praktisk användning av ett formulär kan se ut då man använt komponenterna i Ortrac. TABLE OF CONTENTS Färdigt formulär ...
Tue, 5 Apr, 2022 at 1:43 PM
Form - Skapa frånvaroformulär (SWE)
Den här artikeln handlar om att sätta upp en frånvarorapport som ska användas i flera kurser TABLE OF CONTENTS Skapa formulär Form settings Form ...
Tue, 5 Apr, 2022 at 2:51 PM