EPA sektion med supportartiklar (SWE)

Då vi erhåller mer och mer förfrågningar angående Ortrac och dess förmåga att leverera en lösning för EPA (entrustable professional activities) till studenter har vi sammanställt en sektion med 9 artiklar som förklarar hur man Ortracs verktyg.


Den första artikeln behandlar de mest grundläggande stegen:

  • Blueprinting (skapa en kursstruktur med taggfunktion)
  • Import av användare (roller) och studenter
  • Skapandet av kurstillfällen
  • Skapanden av EPA formulär, och underkomponenter med tillhörande logik
  • Hur man kopplar formulären till kurser


Se hela artikeln här


Hela sektionen med artiklar (9 stycken) finner du på Ortracs support site med hjälpartiklar:


EPA sektion med artiklar


Om du vill ställa frågor så finns vi här

Login or Signup to post a comment