EPA

An Entrustable Professional Activity is a key task of a discipline (i.e. specialty or subspecialty) that an individual can be trusted to perform in a given health care context

EPA - Allmän information (SWE)
Denna artikel behandlar vad man behöver tänka på för att börja användandet av EPA frågor kopplade till formulär för utvärdering av studenter, samt spårbarhe...
Tue, 2 Nov, 2021 at 9:36 AM
EPA - Att använda EPA listor (SWE)
Denna artikel förklarar hur man skapar/arrangerar tagg strukturer för sina EPA listor. Artikeln innehåller också två listor, en lista med EPA och en lista E...
Thu, 11 Nov, 2021 at 4:49 PM
EPA - Blueprint setup (SWE)
Denna artikel redogör för hur man skall gå tillväga för att använda blueprint modulen för att göra rätt förutsättningar för att skapa en miljö för att an...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:04 PM
EPA - Rating scale för EPA (SWE)
Denna artikel beskriver hur man skapar en speciell Rating scale för att användas i en Evaulerings fråga (en eller flera EPA frågor). TABLE OF CONTENTS ...
Mon, 1 Nov, 2021 at 2:27 PM
EPA - Rating scale med gömda poäng (SWE)
Den här artikeln beskriver hur man skapar gömda poäng för olika val. Hitta menyn Gå till Evaluation forms/Rating scales Ett fönster öppnas ...
Tue, 2 Nov, 2021 at 9:54 AM
EPA - Skapa en Evalueringsfråga (SWE)
Denna artikel förklarar hur man skapar en Evalueringsfråga, för att senare kunna användas som en komponent i ett större formulär. En evalueringsfråga kan ma...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:05 PM
EPA - Import av Evalueringsfrågor (SWE)
Denna artikel förklarar hur man importerar ett antal Evalueringsfrågor. Man måste ha gjort en(eller flera) Rating Scales innan man gör importen, om de fråg...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:05 PM
EPA - Skapa ett evauleringsformulär (SWE)
Denna artikel beskriver hur man skriver ett evalueringsformulär, innehållande ett antal EPA evaulerings frågor, för att användas i en kurs. TABLE OF CON...
Mon, 1 Nov, 2021 at 1:29 PM
EPA - Lägga in studenter i en kurs (SWE)
Denna artikel förklarar hur man får in studenter i ett kurstillfälle Importera Studenter Klicka på kurs tillfället  Välj Student tabben  ...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:05 PM
EPA - Lägga formulär på kurs (SWE)
Denna artikel visar hur man gör ett Evalueringsformulär tillgängligt för en kurs, som innehåller studenter. Detta innebär att om man gör formuläret tillgäng...
Mon, 1 Nov, 2021 at 8:06 PM