Denna artikel behandlar vad man behöver tänka på för att börja användandet av EPA frågor kopplade till formulär för utvärdering av studenter, samt spårbarhet tillbaka till Fakultet för analys av de taggar som sitter på EPA komponenterna. Vi använder Ortrac som leveransplatform.


TABLE OF CONTENTSSkapande av EPA formulär

I bilden nedan visas de olika steg man behöver gå igenom för att så EPA frågor ut till studenter.