Denna artikel förklarar hur man kopierar komponenter från tidigare kurstillfällen till ett annat kurstillfälle (modules/form settings/quiz/assignments/quiz)


TABLE OF CONTENTS


Generell information

Du har möjlighet att kopiera in objekt från tidigare kurstillfällen till det valda.


För moduler kopieras märken, inställningar, synlighet och diplom.


För formulär kopieras alla inställningar för vilka formulär som ska vara synliga och om de ska vara synliga för student-/bedömarportalen).


Det innebär att till nästa kurstillfälle minskar arbetet med att få moduler och blanketter på plats avsevärt om du har ett tidigare kurstillfälle som är likadant eller liknande.

 

Notis: Om du lägger till moduler läggs synligheten automatiskt till i de formulär som uttryckligen refereras till i modulerna (formulärbegränsade). Om du har moduler som implicit refererar till formulär (t.ex. samma fråga i flera formulär) kan du lägga till vilka formulär som ska vara synliga på kurstillfället. Nästa gång du kopierar kurstillfället kommer även dessa inställningar att följa med.

 

Denna kopiering kan göras antingen i samband med att ett nytt kurstillfälle ska kopieras eller efter att kurstillfället har skapats genom att gå till kurstillfälle - Inställningar och klicka på "Copy into Event". Det innebär att du kan kopiera saker även om du redan har skapat kurstillfället. Enklast för framtiden är dock alltid att kopiera kurstillfället när det skapas.


Hitta menyn

 • Gå till Courses/<course occasion>
 • Gå till Settings
 • Klicka på knappen Copy to eventKopiera komponenter

 • Välj ett tidigare kurstillfälle via dropdown menyn Copy from event
 • Välj komponenter via <checkboxes>
  • Exams (välj från lista)
  • Modules (välj från lista )
  • Form settings (Ja/nej)
  • Assignments (välj från lista )
  • Quizzes (välj från lista )
 • Klicka på knappen OK