I den här artikeln beskrivs signeringsprocessen, mellan en student och en handledare


TABLE OF CONTENTS

Allmän information

Studenter som använder formulär i en verklig arbetsmiljö kan få en bedömning av en handledare (utan konto i Ortrac). Bedömaren signerar med sin e-post. Studenten får sitt formulär undertecknat och skickar in till sin portfölj. 


E-post adressen som används skickas till en administratör. Administratören kommer att kontrollera e-postmeddelandet, om det är giltigt och kan göra följande åtgärder innan han lägger till e-postmeddelandet i den gemensamma listan över e-postmeddelanden, som används vid program/kurs (godkänd, avvisad eller ändrad).Program/Kurs Administratör

Skapa roller

Handle list

Student

 • Studenter måste ha ett Ortrac-konto 
 • Ha appen (Orzone Forms r Ortrac Scholar) installerad på sin telefon
 • Välj ett kurstillfälle och ett från som ska användas (i appen)
 • Lämna över telefon till bedömande handledaren
 • Få tillbaka mobil med formuläret, ifyllt och undertecknat
 • Skicka in formuläret, i appen

Handledare

Den här personen behöver inte ett Ortrac-konto

 1. Tar emot studenttelefonen med appen öppnad med rätt formulär, förberett
 2. Gör utvärderingen
 3. Välj bedömarroll
 4. Signera med handledarens e-mail
 5. Lämna över telefonen till studenten


Beroende på inställningsrutinen för aviseringar kommer handledaren att få ett mail med alla utvärderingar som denne gjort (varje dag / vecka / aldrig). Om mail skall skickas kommer det varje dag kl 24:00, eller för vecka varje söndag KL 24.00