Denna artikel förklarar hur man låser ett formulär till en inmatning per student.


Ibland kan det vara nyttigt att en student bara kan få ett formulär ifyllt en gång.


  • Gå till Evaluation forms
  • Välj Forms
  • Tryck på knappen Create New Forms
  • Skapa ett formulär som vanligt, läs här
  • I Form settings menyn, välj Evaluation mode = Single
  • Publicera formuläret, Status = Published
  • Spara formuläret
  • Aktivera formuläret på kurstillfället.Funktionen som nu uppstår är att i formuläret visar samtliga studenter i dropdown menyn Studenter. När en student väl har blivit utvärderad så försvinner denne från listan och alltså inte längre är valbar.