Den här artikeln beskriver hur du ändrar man gör för att åtgärda att någon av misstag fått in två e-mail adresser in sin login


Om man av misstag, via import eller om en student ändrar sin e-mail skriver in två mailadresser så bör detta åtgärdas då reset av passord inte längre fungerar, då systemet tolkar hela texten som en textsträng och inte en korrekt mail-adress.



Åtgärd 1: (student ändrar om passord är tillgängligt)


  • Logga in på Ortrac-systemet (www.ortrac.com) med hela den adressen som består av båda e-mail adresserna samt eventuella tecken emellan, se exempel carl.lind@medsoc.com; carl.lind@nhs.com 
  • Skriv in ditt passord
  • Gå till vänstermenyn, markerad med en användarikon och ditt användarnamn
  • Välj menyn Settings

 


Om du vill ändra din e-postadress eller ditt lösenord, vänligen ange ditt nuvarande lösenord. Observera att din nya e-postadress kommer att användas både för kommunikation och för inloggning.


  • Ange din nya e-postadress i textrutan E-mail
  • Ange ditt Ortrac-lösenord i textrutan Currect password
  • Klicka på knappen Save Changes för att bekräfta dina ändringar



Åtgärd 2: (om passord saknas)


  • Kontakta din administrator och be dem ändra e-mail adressen till den du skall använda, enbart en
  • Orzone behöver göra följade: Orzone Tools/Browse Database/Users (search for e-mail) edit e-mail