Denna artikel visar hur man editerar en lärares rättigheter. Det kan handla om att lägga till roller, ta bort roller eller editera rättigheter i att ha tillgång till olika kurser.


TABLE OF CONTENTS


Editera lärarrollen


Hitta menyn

  • Gå till väntermenyn Users/Manage accounts
  • Klicka på en användare som har lärare som roll och som du vill editera.Ett popup fönster dyker upp.

  • Klicka Roles menynLägga till roll

  • Klicka Add role knappen om du vill ge läraren en extra roll
  • Välj den nya rollen från Add role dropdown menyn (olika roller för olika kunder)Editera lärarrollen, kursaccess

  1. Klicka Teacher raden, en ny meny öppnas
  2. Event type, klicka på Limited access knappen, markera de kurser läraren skall ha tillgång till
  3. Lämna resten av valen orörda, vanligtvis satta till Unlimited access
  4. Klicka Save knappen.