Progress Measure

Tools to measure the progress, within different areas. Use quantity and/or quality measures to complete a progress measure within the system. You can combine different types of progress measures in modules to create active portfolios for students.

Progress measure - allmän information (SWE)
Denna artikel behandlar hur man skall använda Progress measure som verktyg för att följa studenters utveckling och skapa rimliga mål, i utbildningen. ...
Fri, 28 Jan, 2022 at 2:43 PM
Skapa en Mätsticka/Progress measure (SWE)
Denna artikel beskriver hur man skapar en Mätsticka/Progress measure för att användas i en kurs med studenter I platformen heter funktionen Progress measur...
Fri, 28 Jan, 2022 at 10:20 AM
Mätsticka, använda som student (SWE)
Denna artikel beskriver hur man använder en Mätsticka/Progress measure som en student, i en pågående kurs I platformen heter funktionen Progress measure. I...
Fri, 28 Jan, 2022 at 2:15 PM
Mätsticka - kopplingar/krav för specifikt formulär
Denna artikel beskriver hur man skapar en Mätsticka/Progress measure som använder ett formulär men mötstickan specificerar användningen för ett kurstillfäll...
Tue, 13 Sep, 2022 at 11:46 AM