Denna artikel beskriver hur man skapar en Mätsticka/Progress measure som använder ett formulär men mätstickan specificerar användningen för ett kurstillfälle.
I platformen heter funktionen Progress measure. I artikeln referar vi till funktionen genom att använda ordet Mätsticka


TABLE OF CONTENTS

Allmän information

Styrkan med dessa funktioner, där man på mätstickan kan sätta:

 • Räknare med ifyllda svar från ett specifikt formulär
 • Räknare med ifyllda svar från en tagg från eftertagggrupp (t ex ort)
 • Räknare med signerade formulär från korrekt handledarlogin


Gör att man som administratör kan detaljstyra användningen av ett formulär för många olika tillfällen och situationer. Funktionerna gör att du kan med lätthet göra ett Närvaruformulär och använda den på alla kurser i ett program. Du kan göra på mosvarande sätt i en kurs med olika delar/moduler och ange vilken tagggrupp = modul som du vill ha närvaro på. 

De speciella auktoriserade handledarsigneringar kan användas då du vill ha en säker sign off på en mätsticka/modul, för betyg och andra officilella dokument.


I bilden nedan ser man Progess Measure menyn för ett specifikt kurstillfälle, med Contraintsknapparna längst bort till höger för respektive mätsticka.Hitta rätt meny

 • Gå till vänstermenyn och klicka på Forms tabben
 • Välj Progress Measure
 • Klicka på knappen + Create new progress measure (under fliken Published eller Draft)
 • I menyn som dyker upp, välj vilken kurs den skall skapas för 
 • Tryck på Create measure knappenSkapa en Mätsticka


Det finns ett antal situationer när dessa mätstickor kan komma till användning. I detta exemplet kommer vi använda vår mätsticka till att fungera för en Mitttermins avstämning för studenter, resultatet som skapas kan användas i utvecklingssamtal mellan lärare och elev.

 • I fältet Name skriver vi Närvaruformulär på Kursen
 • Published om mätstickan skall vara synlig för elever, tryck Yes
 • Grading scale vi använder Pass/Fail från drop down menyn
 • Klicka på knappen Save ChangesLägg till villkor


En ny ruta dyker upp. Här skall vi sätta in de villkor som gör att mätstickan passerar Pass märket och eleven blir godkänd.

 • Klicka på knappen + Add Items


Koppla Evalueringsfråga


Du förflyttas nu till Evaluation question databasen där du får välja en fråga att koppla till din mätsticka.

 • Klicka på knappen Browse


På plats i Evaluation question databasen:

 • Markera en fråga som du vill ha kopplad till den mätsticka genoma att klicka i checkboxen framför frågan.[1]


En sektion till höger om listan med frågor öppnas Selected Questions :

 • Klicka på altenativet + Add to: Närvaruformulär på Kursen [2 ]Ett popup fönster ger dig alternativ att återvända till databasen för mer arbete eller återgå till mätstickan.

 • Klicka på altenativet + Return to progress measureSätt antal och nivå


Väl tillbaka i mätstickans logik, så får vi nu välja hur många gånger Evalueringsfrågan skall användas för att lösa Mätstickans första del

 • I fältet Number of submissions väljer vi att sätta 2, vilket innebär att studenten skall ha besvarat denna fråga två gånger


Nu skall del två av logiken bestämmas genom att sätta resultatsnivån på frågan, alltså vilken bedömningsgrad som, MINST måste uppfyllas.

 • I fältet Minimun evaluation väljer vi att sätta 3, vilket innebär att studenten minst skall ha haft resultatet 3


De frågor som besvarats med 1 eller 2, INTE räknas in i mätstickans godkända resultat, medan 3-4 gör att de räknas som ett resultat som sätter ett godkänt resultat i mättstickan (där två behövs totalt).


Notis: Om man väljer att göra en mätsticka för ett Närvaruformulär så behöver man ha en Rating Scale som svarar JA/NEJ, samt en Evalueringsfråga med denna Raring scalen kopplad som frågar om elev är närvarande. Det slutliga formuläret som kopplas här skall ha evalueringsfrågan kopplad, multiple submission satt samt vara publicerad för att dyka upp för mätstickan.Spara mätstickan

 • Tryck på knappen Save Changes


Välja ett specifikt formulär


Under sektionen Contraints återfinns knappen för koppling till specifikt formulär, ikon med penna på.

 • Tryck på knappen Count responses to a specific form.
 • Välj ett formulär från listan (orangemarkerad) och klicka på Save knappen


Välj ett formulär med en speciell eftertagg


Under sektionen Contraints återfinns knappen för koppling till formulär med specifik eftertaggning, märkningsikon på

 • Tryck på knappen Count only submissions tagged with a specific tag. 
 • Välj en kategori och en specifik tagg och klicka på Save knappenVälj ett formulär singerad av verifierad bedömmare


Under sektionen Contraints återfinns knappen för koppling till formulär som är signerade av verifierade bedömmare

 • Tryck på knappen Count only submissions that are authorized by an administrator
 • Markera checkboxen Include authorized submissions only (betyder att man tar bort studentsubmissions) och klicka på Save knappenGöra tillgänglig på kurstillfälle

 • Gå till vänstermenyn och klicka på Courses tabben
 • Välj Kurs/<kurstillfälle>
 • Gå till vänstermenyn och klicka på Forms tabben (denna meny hanterar, inom kurstillfället)
 • Välj Progress
 • Klicka på knappen + Add progress measure 

 • I menyn som dyker upp, välj vilken progress measure du vill lägga till kurstillfället
 • Markera Make visible to Students om den skall användas i kurstillfället, för studenter
 • Tryck på Add measure knappen