Denna artikel beskriver hur man skapar en Mätsticka/Progress measure för att användas i en kurs med studenter
I platformen heter funktionen Progress measure. I artikeln referar vi till funktionen genom att använda ordet Mätsticka


TABLE OF CONTENTS


Skapa Mätsticka

Ortrac platformen innehåller ett antal funktioner för att hjälpa lärare och studenter av mäta kunskap. Man kan använda sig av examinationer, quizzar, olika typer av formulär (drivna av lärare eller student), uppdrag och material att läsa. För att hjälpa till att samla ihop alla olika typer av resultat i logiska kontainrar, då kan man använda sig att mätstickor. De kan samla ihop ett antal resultat i en del av en students portfolio och namnsätta dessa, skapa ett antal resultat som måste finnas samt vilken nivå/betyg dessa skall ha för att mätstickan skall bli godkänd.


Bilden nedan gestaltar tre olika typer av mätstickor:


 • Komma igång formulär: fungerar som en enkel mätsticka som bara kollar om studenten faktiskt har börjat använda sina formulär, allltså inga krav på en viss nivå.
 • Mitt i terminen avstämning: Här kan man sätta upp ett antal formulär, som berör ämnet som läses och de olika kunskapsnivåer kursen kräver. Dessa mätsticka kan användas för utvecklingssamtal mellan lärare och elev.
 • Betyg/Final portfolio: Denna mätsticka kan innehålla de uppgifter som en elev skall ha gjort innan kursen är klar, förutom examination.I denna artikel skall vi göra en enkel mätsticka med en koppling till en Evalueringsfråga som skall tas två gånger med en nivå av 3 på en skala från 0-4.

Hitta rätt meny

 • Gå till vänstermenyn och välj Events/<kursinstans>
 • Klicka på Evaluation forms tabben
 • Klicka på Progress tabben
 • Klicka på knappen + Add new measuresSkapa en Mätsticka


Det finns ett antal situationer när dessa mätstickor kan komma till användning. I detta exemplet kommer vi använda vår mätsticka till att fungera för en Mitttermins avstämning för studenter, resultatet som skapas kan användas i utvecklingssamtal mellan lärare och elev.

 • I fältet Name skriver vi Mittermin avstämning
 • Published om mätstickan skall vara synlig för elever, tryck Yes
 • Grading scale vi använder Pass/Fail från drop down menyn
 • Klicka på knappen Save ChangesLägg till villkor


En ny ruta kommer fram och här skall vi sätta in de villkor som gör att mätstickan passerar Pass märket och eleven blir godkänd.

 • Klicka på knappen + Add Items


Koppla Evalueringsfråga


Du förflyttas nu till Evaluation question databasen där du får välja en fråga att koppla till din mätsticka.

 • Klicka på knappen Browse


På plats i Evaluation question databasen:

 • Markera en fråga som du vill ha kopplad till den mätsticka genoma att klicka i checkboxen framför frågan.


En sektion till höger om listan med frågor öppnas Selected Questions :

 • Klicka på altenativet + Add to: Mitttermins AvstämningEtt popup fönster ger dig alternativ att återvända till databasen för mer arbete eller återgå till mätstickan.

 • Klicka på altenativet + Return to progress measureSätt antal och nivå


Väl tillbaka i mätstickans logik, så får vi nu välja hur många gånger Evalueringsfrågan skall användas för att lösa Mätstickans första del

 • I fältet Number of submissions väljer vi att sätta 2, vilket innebär att studenten skall ha besvarat denna fråga två gånger


Nu skall del två av logiken bestämmas genom att sätta resultatsnivån på frågan, alltså vilken bedömningsgrad som, MINST måste uppfyllas.

 • I fältet Minimun evaluation väljer vi att sätta 3, vilket innebär att studenten minst skall ha haft resultatet 3


De frågor som besvarats med 1 eller 2, INTE räknas in i mätstickans godkända resultat, medan 3-4 gör att de räknas som ett resultat som sätter ett godkänt resultat i mättstickan (där två behövs totalt).Spara mätstickan

 • Tryck på knappen Save Changes