This article describes how to control the forms within i course occasion


TABLE OF CONTENTS


Generell information

Under denna meny kan du styra synligheten för formulär inom kurstillfället

 • Formulär skapas i huvudmenyn under menyn Forms och styr om de ska vara tillgängliga för en eller flera kurser.
 • Vid det specifika kurstillfället, under Forms/Settings, kontrolleras om formulären är synliga eller inte inom kurstillfället. (detta löser problemet med gamla versioner av formuläret, som fortfarande är synliga)
 • Om du skulle skapa en kopia av ett tidigare kurstillfälle kan inställningarna ovan inkluderas

 

Hitta menyn

 • Gå till Courses/<course occasion>
 • Gå till Forms/Settings


Settings menyn

Inställningarna fungerar enligt nedan:

 • (Röd) "Lägg till formulär". Lägg till det/de formulär som du vill ska synas vid kurstillfället

  (Grön) Kryssruta. Batch-åtgärd. Markera ett eller flera formulär och klicka på knappen (se avsnittet Batch arbete för mer info)

 • (Blå) Lista över formulär. Klicka på ett formulär för att ändra inställningar för det specifika formuläret.

  (Gul) Status. Visa status för formulärinlämningen, om den är synlig för studenter eller portalen för trusted assessors.

 


Batch arbete

Detaljerad förklaring av hur du arbetar med flera formulär samtidigt:

 • (Röd) Kontrollerar synligheten för student = möjlighet att fylla i formuläret
 • (Blå) Kontrollerar synligheten för trusted assessors (hybrid konton)
 • (Grön) Tar bort synligheten för formuläret inom kurstillfället. (De är fortfarande kopplade till kurstillfället, med de inlämnade uppgifterna, men utan att störa den aktiva lärarupplevelsen = lärarna ser inte de gamla formulären i kurstillfället.


Notis: om ett formulär är synligt inne i kurstillfället (Add form), men dolt för studenter och dolt för trusted assessors = endast synligt för lärare/administrativ personal som är inloggade på plattformen (ej app).