Denna artikel beskriver hur man filtrerar studentlistan via studentresultat (underkänd/godkänd)


  • Gå till Courses/<course occasion>
  • Gå till Students
  • Klicka på Module (se bild) (man kan också göra detta på en Progress measure)  • Använd <väljaren> till höger för att få en lista utifrån studentresultat  • Resultatet är en filtrerad list och kan bli nedladdad via knappen Download table